Terveysveron piiriin kuuluisivat käytännössä lähes kaikki tuotteet. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomeen vaaditaan uutta veroa – yli puolet kansalaisista tukee

SOSTEn veromallissa terveysveron piiriin kuuluvat käytännössä kaikki tuotteet.

Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE vaatii, että Suomessa on otettava käyttöön terveysperusteinen verotus, joka puuttuu liialliseen sokerin, suolan ja tyydyttyneen rasvan saantiin.

SOSTE on tehnyt esityksen veromalliksi, jonka tavoitteena on ohjata kulutusta ja elintarvikkeiden tuotekehitystä kansanterveyden näkökulmasta parempaan suuntaan.

– Hallituksen on viipymättä asetettava työryhmä selvittämään terveysperusteisen veron käyttöönottoa hallitusohjelmakirjauksensa mukaisesti, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas vaatii tiedotteessa.

Taloustutkimuksen toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista, 53 prosenttia, kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen. Kolmasosa eli 33 prosenttia vastustaa ajatusta.

Naiset ja korkeasti koulutetut kannattavat lainsäädännöllisiä toimia keskimääräistä enemmän.

Myös suolaa ja kovaa rasvaa verotettava

SOSTEn veromallin keskeinen viesti on, että pelkän sokerin verottaminen on kansanterveyden edistämisen näkökulmasta liian suppeaa. Sokerin rinnalla on huomioitava myös suola ja rasvan laatu.

Lähes kaikki tuotteet sisältävät joko sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa ja siksi terveysveron piiriin kuuluvat käytännössä kaikki tuotteet. SOSTEn terveysveromallissa kaikista elintarvikkeista ei kuitenkaan makseta veroa, vaan verovelvollisuus riippuu tuotteen ravintoainepitoisuuksista. Kasvikset, hedelmät ja vihannekset ovat verottomia.

– Veromallin tavoitteena on siirtää kulutusta saman tuoteryhmän sisällä terveellisempään vaihtoehtoon, koska enemmän sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa sisältävä tuote olisi hintavampi, Sydänliiton terveysjohtaja Marjaana Lahti-Koski kertoo.

Hänen mukaansa vero luo samalla elintarviketeollisuudelle kannustimen tuottaa terveellisempiä tuotteita.

Verolle kaavaillaan mahdollisimman laajaa pohjaa

Eri tuoteryhmille on mallissa omat raja-arvot ja veroasteikot. Raja-arvojen määrittelyssä ehdotetaan hyödynnettäväksi Sydänmerkki-kriteeristöä.

– Veron suuruus riippuu tuotteen sokeri-, suola- ja kovan rasvan pitoisuuksista. Vero kasvaa, mitä useampi ravintoaine ylittää Sydänmerkki-kriteeristön raja-arvot. Mikäli raja-arvot alittuvat, on tuote verolta vapaa, SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas selvittää.

Sydänmerkki-kriteeristön ulkopuolelta veron piiriin nostettaisiin esimerkiksi makeiset, suklaat sekä makeat ja suolaiset naposteltavat.

SOSTEn mukaan EU-oikeudelliset esteet terveysverotuksen tieltä ovat viime vuosina madaltuneet. EU:n asetuksen myötä pakkausmerkinnät, joista selviävät ravintoainepitoisuudet, ovat pakollisia. Esimerkiksi Unkarissa on käytössä erityinen terveysvero.

– Suomen on EU:n komission kanssa käytävissä keskusteluissa mahdollista viedä veroasiaa eteenpäin terveysperusteisena. Mitä laajempi veropohja, sitä paremmat mahdollisuudet asialla on edetä, Ahokas arvioi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt