Teknisen taantuman tunnusmerkit täyttyvät, mikäli talous supistuu kaksi kvartaalia peräkkäin. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Taantuma uhkaa – näin ministeriö arvioi koronasta

Suomen talous uhkaa supistua myös kuluvalla vuosineljänneksellä.

Suomen talouskasvu kääntyi tuoreimpien Tilastokeskuksen tietojen mukaan loppuvuonna laskuun. Niiden perusteella taantumakin on mahdollinen, sillä myös koronavirusepidemia uhkaa leikata Suomen talouskasvua myös kuluvalla vuosineljänneksellä. Taantumaksi kutsutaan talouden tilaa, jossa kaksi peräkkäistä vuosineljännestä jäävät ilman kasvua.

Valtiovarainministeriön ennusteosaston johtaja Mikko Spolanderin mukaan viruksen kansantaloudellisia vaikutuksia ei voida kommentoida vielä tarkasti. VM tarkastelee parhaillaan ennusteissaan erilaisia skenaarioita, joiden pohjalta kokonaistaloudellinen ennuste julkaistaan huhtikuussa.

– Vaikutukset maailmantalouteen ja –kauppaan ja Suomen talouteen ovat luonnollisesti sitä suuremmat mitä laajemmalle virus leviää, mitä useammat ihmiset sairastuvat ja mitä pidempään he ovat poissa töistä ja mitä mittavampiin toimiin maat ryhtyvät torjuakseen viruksen leviämistä, Spolander arvioi Verkkouutisille.

Hänen mukaansa näyttää siltä, että vaikutukset jäävät todennäköisesti väliaikaisiksi. Suomen talouteen vaikuttavat erityisesti ulkomaankaupan hidastuminen sekä mahdolliset uudet sairastapaukset.

– Julkaisemme kokonaistaloudellisen ennusteen huhtikuussa. Siinä otamme huomioon kaikki edellisen ennusteen jälkeen kertyneet uudet tiedot maailman ja Suomen taloudesta.

Euroopan koronavirustapausten polttopisteenä olevassa Italiassa virusepidemian on ennustettu supistavan Italian taloutta tänä vuonna 0,1 prosenttia. EU-Talouskomissaarien mukaan se voi syödä jopa 0,25 prosenttiyksikköä maan talouskasvusta.

Suomen pankin ennustepäällikö Meri Obstbaum arvioi Verkkouutisille, että vaikutukset maailmantalouteen jäävät -0,1 – -0,3 prosentin välille tänä vuonna. Tilanne saattaa kuitenkin vielä muuttua.

– Jotkin näistä arvioista ovat jo muutaman viikon takaa. Näissä arvioissa huomioidaan lisäksi tyypillisesti vain Kiinan talouden hidastumisen vaikutus, eikä kansainvälisiä tuotantoketjuja.

Suomessa koronaviruksen vaikutuksia on toistaiseksi nähty rahoitusmarkkinoilla, jotka reagoivat reaalitaloutta nopeammin riskien muutoksiin. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) arvioi torstaina, että koronaviruksen vaikutukset Suomen taloudessa kohdistuvat lähinnä teollisuuteen, sen komponenttien saatavuuteen sekä matkailualaan.

LUE MYÖS:

”Tyrmistyttävä tieto” – bruttokansantuote supistui vuoden lopulla (VU 28.2.2020)

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt