Suomessa rakennetaan pilvilinnoja vaurastumisesta. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Suomalaisten vaurastuminen hataralla pohjalla

Vain harvalla on suunnitelma ja vielä harvemmalla välineitä vaurastumiseen.

Aktian teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset ovat säästäjinä vielä kaukana länsinaapurin tasosta. Suomalaisten keskimääräiset säästöt ja sijoitukset ovat kautta linjan ruotsalaisia pienemmät, ja kyselyyn vastanneista suomalaisista 46 ja ruotsalaisista jopa 62 prosentilla on osake- tai rahasto-omistuksia.

Puolella suomalaisista säästöt ovat edelleen pankkitilillä, ja noin kolmanneksella kyselyyn vastanneista suomalaisista ei ole lainkaan säästöjä tai sijoituksia.

Myönteistä kehitystä on kuitenkin näkyvissä. Aktian vuoden 2019 tutkimukseen verrattuna suomalaisten rahat ovat siirtyneet enenevissä määrin pankkitililtä osakkeisiin sekä erityisesti erilaisiin rahasto-osuuksiin, joiden osuus oli kasvanut viisi prosenttiyksikköä.

Aiempaa useampi suomalainen myös säästää tai sijoittaa säännöllisesti. Vähintään useita kertoja vuodessa sijoittavien suomalaisten osuus on vuoden 2019 tutkimukseen verrattuna kasvanut etenkin naisten, nuorten ja pienituloisten keskuudessa. Kuukausittain säästävien suomalaisten osuus (41 %) on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin ruotsalaisten (51 %).

Suomessa rakennetaan pilvilinnoja vaurastumisesta

Vain 37 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista kertoi, että heillä on vaurastumissuunnitelma seuraavan 10–20 vuoden ajalle ja 55 prosentilla ei ole minkäänlaista suunnitelmaa.

Vaurastumissuunnitelmat olivat yleisimpiä nuorimpien ja hyvätuloisimpien vastaajien keskuudessa. Naisista suunnitelma oli vain 33 prosentilla.

Suomalaisten vaurastumissuunnitelmat olivat lisäksi varsin suurpiirteisiä. Jopa 40 prosenttia niistä suomalaisista, jotka sanoivat suunnittelevansa vaurastumista eivät sijoita lainkaan esimerkiksi osakkeisiin, rahastoihin, asuntoihin tai metsään. Sen sijaan vaurastumistaan suunnittelevista ruotsalaisista lähes 80 prosenttia sanoo sijoittavansa.

Vain joka kuudennella suomalaisista, joilla on vaurastumissuunnitelma, on myös monipuoliset työkalut vaurastumiseen, kun Ruotsissa osuus on lähes kaksinkertainen. Monipuoliset työkalut vaurastumiseen tarkoittavat yhdistelmää omistusasunnosta, sijoituksia (osakkeet, rahastot, kiinteistöt tai metsä) sekä henki- ja työkyvyttömyysvakuutusta.

Sijoittajina ruotsalaiset ovat tottuneempia hajauttamaan sijoituksensa maantieteellisesti sekä useamman yhtiön ja rahaston välillä, siinä missä suomalaisten sijoittajien enemmistö sijoittaa muutamiin pörssiyhtiöihin yhdessä maassa – yli kuuden yhtiön osakkeita omistavien osuus oli Suomessa 41 ja Ruotsissa 59 prosenttia vastaajista.

Vastaavasti suomalaisista pörssisijoittajista 42 prosenttia on keskittänyt sijoituksensa vain yhteen maahan, kun Ruotsissa keskittäjien osuus on 31 prosenttia.

Aktian joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021 teettämään tutkimukseen osallistui 1729 suomalaista ja tuhat ruotsalaista iältään 18–75-vuotiasta vastaajaa. Tuloksia laskettaessa data korjattiin vastaamaan suomalaisia ja ruotsalaisia iän, sukupuolen, asuinpaikan ja tulojen mukaan. Tutkimuksen toteutti Prior Konsultointi Oy.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt