Suomalaisista 61 prosenttia olisi valmiita ilmastotekoihin, jos varmistettaisiin, että myös muut kansalaiset ryhtyvät niihin. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomalaisten valmius tehdä uhrauksia ympäristön hyväksi ei ole kasvanut

Tutkimuksen mukaan suomalaisista hieman yli puolet on valmiita tinkimään omasta elintasostaan.

Suomalaisista 55 prosenttia on valmiita tinkimään omasta elintasostaan saaste- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi. Eri mieltä asiaa koskevan väittämän kanssa on 23 prosenttia suomalaisista, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn arvo- ja asennetutkimuksesta.

– Suomalaisten ympäristöasenteiden kehitys on aiemmin näyttänyt kehittyvän siten, että nousukaudella valmius tinkiä omasta elintasosta on kasvanut ja huippunsa se on saavuttanut syvimmässä taantumassa. Tällä kertaa samanlaista nousukauden asennekehitystä ei kuitenkaan ole nähtävissä, kirjoittaa EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen EVA-analyysissaan Elämänmuutoksen empijät.

Huhtikuussa 2019 järjestettyjen eduskuntavaalien alla ilmastopolitiikka sai suuren huomion vaalikeskusteluissa. Siihen nähden Metelinen pitää yllättävänä, ettei valmiudessa tinkiä omasta elintasosta ole tällä kertaa tapahtunut kasvua.

Laajimmillaan kansalaisten valmius tinkiä elintasosta oli vuonna 1992, jolloin peräti kolme neljästä suomalaisesta (75 %) oli siihen valmiita. Laman jälkeen valmius hiipui pitkään, kunnes se nousi jälleen korkeaksi vuonna 2009. Tuolloin kaksi kolmesta suomalaisesta (67 %) oli väitteen kanssa samaa mieltä. Tämän jälkeen halukkuus tinkiä omasta elintasosta laski ja asettui nykyiselle tasolleen.

EVAn arvo- ja asennetutkimusten pitkä aikasarja sisältää säännönmukaisuuden, jossa ihmisten talous- ja ympäristöasenteet vaihtelevat osin suhdannetilanteen mukaan. Mitä pidempään noususuhdanne kestää, sitä pienemmäksi muodostuu talouskasvun arvostus ja sitä suuremmaksi kasvaa huoli ympäristöstä.

Ydinvoiman kannatus kasvanut

Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan 61 prosenttia suomalaisista olisi valmiita tekemään ilmastotekoja, jos varmistettaisiin, että myös muut kansalaiset ryhtyvät niihin. Suomalaisista 70 prosenttia olisi valmiita puolittamaan henkilökohtaisten hyödykkeiden kulutuksen.

Ydinvoiman kannatus on kasvanut edelliseen mittaukseen nähden. Suomalaisista 42 prosenttia kannattaa ja 33 prosenttia vastustaa ydinvoiman lisärakentamista sähköntuotannon lisäämiseksi. Kannastaan epätietoisia on 25 prosenttia.

EVA on vuodesta 1998 lähtien tiedustellut kansalaisten näkemyksiä ydinvoiman lisärakentamiseen. Nyt ensimmäistä kertaa suurempi osa kannattaa kuin vastustaa ydinvoiman lisärakentamista.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–6.2.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt