Metsä eli hiilinielu. (Hannu Kivimäki)

Suomalaismepit tuulettavat: ”Epäreilu metsälinjaus tyrmättiin”

EU-parlamentaarikot iloitsevat, että vaikuttamistyö hiilinieluista tuotti tulosta.

Suomalaispoliitikot iloitsivat EU-parlamentin linjauksesta, joka takaa Suomelle mahdollisuuden lisätä hakkuita ilman suurta hiilinieluriskiä. EU-parlamentti hyväksyi niin sanottua hiilinieludirektiiviä koskevan muutosesityksen äänin 345–330.

EU-parlamentaarikko Nils Torvalds (r.), joka aktiivisesti osallistui direktiivin valmisteluun iloitsi maltillisesti.

– Löysimme kompromissin, joka huomioi sekä ilmastotavoitteet että meidän taloudelliset intressimme.

Keskustameppi Anneli Jäätteenmäki sanoi, että suomalaisten pitkäjänteinen vaikuttamistyö palkittiin, kun Euroopan parlamentti ”tyrmäsi epäreilun metsälinjauksen”.

– Parlamentti poisti esityksestä jäsenmaita epäreilusti kohtelevan päästöjen laskentatavan, joka perustui historiallisiin vertailuvuosiin.

EU-parlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) ilmaisi tyytyväisyytensä Twitterissä.

– Suomen metsätaloudelle elintärkeä EPP:n muutosesitys on HYVÄKSYTTY!!!

EPP on EU-parlamentin keskustaoikeistolainen ryhmä, johon kokoomus kuuluu.

SDP:n EU-parlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri sanoi, että parlamentin kanta on hyvä.

– Se tukee ilmastonmuutoksen torjuntaa ja mahdollistaa kestävän metsänkäytön ja -hoidon.

Kommentit