X
SULJE MAINOS

Suomalaiset kokevat Venäjän ja vieraat uskonnot uhkina, vain harva haluaisi lisää pakolaisia

Kyllä kansa tietää -kyselyssä tutkittiin suomalaisten näkemyksiä muun muassa sosiaaliturvan väärinkäytöstä, verotuksesta, ulkopuolisista uhista ja EU-jäsenyyden hyödyistä.

Suomalaisten enemmistö on sitä mieltä, että sosiaalitukien väärinkäyttö on Suomessa yleistä. Asia käy ilmi Valittujen Palojen brittiläisen Wyman & Dillon -tutkimuslaitoksen kanssa tekemästä laajasta Kyllä kansa tietää -kyselystä. Miehistä 73 prosenttia ja naisista 69 prosenttia on täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan sosiaalitukien väärinkäyttö on yleistä.

79 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että verotuksen keventäminen on tehokkaampi tapa lisätä kansalaisten ostovoimaa kuin palkankorotukset. Verotuksen keventämisen hyödyllisyyteen uskoo miehistä 80 prosenttia ja naisista 78 prosenttia. 50 vuotta täyttäneiden joukossa veronkevennysten kannalla on niin ikään 80 prosenttia, kun nuoremmassa väestössä kannattajia on 76 prosenttia.

Venäjä koetaan uhkana, vain harva haluaa lisää pakolaisia

Kyselyn mukaan 54 prosenttia suomalaisista on täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan Venäjä on uhka Suomelle. Lähes joka toinen suomalainen, 44 prosenttia vastaajista, pitää myös vieraita uskontoja uhkana Suomelle.

Noin joka neljäs on sitä mieltä, että Suomen tulisi myöntää turvapaikka vain kristityille pakolaisille. Vain 16 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Suomen tulisi ottaa vastaan nykyistä enemmän pakolaisia.

EU-jäsenyyden hyödyllisyyteen uskoo alle puolet

Suomalaisten luottamus maan EU-jäsenyyden hyödyllisyyteen on hataralla pohjalla. 49 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että EU-jäsenyydestä on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. Luottamus EU-jäsenyyden hyödyllisyyteen on hieman vahvempaa miesten ja 50 vuotta täyttäneiden keskuudessa kuin naisten ja alle 50-vuotiaiden keskuudessa.

Yli kolmannes vastaajista, 37 prosenttia, on sitä mieltä, että Suomen tulisi luopua eurosta ja siirtyä omaan valuuttaan. Alle 50-vuotiaista noin joka toinen, 49 prosenttia vastaajista, haluaisi siirtyä omaan valuuttaan.

Useampi kuin kolme neljästä suomalaisesta on sitä mieltä, että maalle riittäisi puolta pienempi kansanedustajajoukko, kun Suomen parlamentissa on nyt 200 edustajaa. Kyselyyn vastanneista 78 prosenttia ilmoitti olevansa täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan kansanedustajien määrän voisi puolittaa.

Kyselyyn vastasi Suomessa 1967 henkilöä, ja tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt