Eläketurvakeskuksen toimitalo Helsingin Itä-Pasilassa. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Suomalaiset huolissaan pienituloisista eläkeläisistä

Huolta herättävät myös kohtuuhintaisten sote-palvelujen saatavuus ja eläkeläisten tuloerot.

Naiset kokevat eläkehuolia miehiä useammin, kertoo Eläketurvakeskus ETK:n tutkimus.

Tutkimuksen mukaan pienituloisten eläkeläisten toimeentulosta on huolestunut kolme neljästä suomalaisesta. Naiset ovat toimeentulosta huolissaan miehiä useammin.

– Naisista toimeentulohuolta kokee neljä viidestä, miehistä vain kaksi kolmesta. Sukupuolten välinen ero on selkeä, ETK:n erikoistutkija Liisa-Maria Palomäki sanoo.

Hän arvioi, että huoli eläkkeiden riittävyydestä voi liittyä naisten keskimäärin matalampaan eläketasoon. Matalan eläketason syynä ovat usein naisten pienemmät ansiotulot. Myös eläkeläisten väliset tuloerot ja eläkevarojen sijoitustoiminnan riskit huolestuttavat naisia yleisemmin kuin miehiä.

– Ajatus siitä, että itse eläkeläisenä jää heikompaan tuloasemaan, voi heijastua naisten yleisempänä huolena eläkeläisten välisistä tuloeroista ja pienituloisten eläkeläisten toimeentulosta, Palomäki toteaa.

Eläkejärjestelmään luotetaan

Huolista huolimatta seitsemän kymmenestä suomalaisesta pitää eläkejärjestelmää luotettavana. Luottamus on muita yleisempää ikääntyneiden, parisuhteessa olevien, korkeammin koulutettujen sekä terveytensä hyväksi kokevien joukossa.

– Tutkimus vahvistaa aikaisempien mielipidemittausten tuloksia luottamuksesta. Luottamus eläkejärjestelmään näyttää olevan yleisempää niille, jotka kokevat vähemmän huolta talous- ja työllisyystilanteesta, Palomäki kertoo.

Tosin hän näkee suomalaisten luottamuksessa ristiriitaisiakin piirteitä.

– Vaikka enemmistö luottaa eläkejärjestelmään, kuitenkin vain joka neljäs pitää eläkejärjestelmää oikeudenmukaisena tai selkeänä.

Naiset, terveytensä huonoksi kokevat ja matalasti koulutetut kokivat eläkejärjestelmän oikeudenmukaiseksi muita harvemmin. He myös suhtautuivat eläkkeiden riittävyyteen muita kriittisemmin.

ETK:n tutkimuksen mukaan luottamus eläkevarojen sijoitustoimintaan ja näkemys sijoitustoiminnan riskeistä ovat yhteydessä yleiseen eläketurvan luottamukseen. Eläkevarojen hoidon luotettavaksi kokevat suomalaiset luottavat useammin myös eläkejärjestelmään. Myös sijoitustoiminnan riskeistä vähemmän huolestuneet suomalaiset pitävät eläketurvaa useammin yleisesti ottaen luotettavana.

Tutkimuksen aineisto kerättiin lomakekyselyllä syys-joulukuussa 2019. Kyselyyn vastasi 1 757 iältään 25–67-vuotiasta suomalaista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt