LKS 20130812 Jyväskylän käsityön museo 9. elokuuta 2013. Käsityön museon Äijäpajassa voi muistella puutyötaitoja. LEHTIKUVA / PÄIVI PIHLAJARINNE

Suomalaiset eivät usko käden taitoihin tulevaisuuden työelämässä

Suomalaiset uskovat selvityksen mukaan teknologian käytön lisääntyvän työelämässä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Suomalaisen Työn Liitto on selvittänyt suomalaisten mielipiteitä tulevaisuuden työelämästä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kyselyn vastaajista 89 prosenttia uskoi teknologian käytön lisääntyvän Suomen työelämässä. Muutokseen sopeutuminen lisääntyy 78 prosentin mielestä, ja 75 prosenttia uskoi oman ammattitaidon jatkuvan kehittämisen lisääntyvän.

Lähes yhtä moni uskoi, että tulevaisuuden työelämässä tarvitaan myös enemmän kykyä toimia eri kulttuureissa, kykyä markkinoida omaa osaamistaan ja luovaa ajattelua.

Sen sijaan vain 23 prosenttia vastaajista uskoi fyysisen kunnon merkitykseen, ja ainoastaan 19 prosenttia arveli kädentaitojen merkityksen lisääntyvän.

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljalan mielestä suurin osa suomalaisista näkee teknologian kehittymisen työelämän mahdollisuutena.

– Työn tekemisen uudet muodot eivät ole ajasta tai paikasta kiinni ja rutiinit siirtyvät enenevissä määrin roboteille vapauttaen aikaa ihmisten väliselle kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle, Eljala arvelee liiton tiedotteessa.

Työterveyslaitoksen erikoistutkijan Auli Airilan mukaan norten näkemykset tulevaisuuden työelämästä näyttäytyvät samansuuntaisina.

Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa. Siihen vastasi 2 219 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt