Handout-kuva Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. HANDOUT LEHTIKUVA

Suomalaiset arvostavat yritysten vastuullisuutta

Tuotteista ollaan kyselyn mukaan valmiita maksamaan enemmän, jos voittoa käytetään yhteiskunnallliseen hyvään.

Suomalaisen Työn Liiton kyselyssä 87 prosenttia vastaajista on kertonut pitävänsä tuotteita ja palveluita valitessaan tärkeänä, että yritys pystyy osoittamaan toimintansa vastuullisuuden.

Lähes 80 prosenttia oli lisäksi valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän, jos he tietäisivät yrityksen käyttävän voitoistaan vähintään puolet yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Hieman alle 75 prosenttia piti tärkeänä, että yritykset viestivät omista yhteiskunnallisista teoistaan ja niiden vaikutuksista. Erittäin tärkeänä tätä piti kolmannes vastaajista.

Kuitenkin vain alle puolet vastaajista koki, että yritykset ovat onnistuneet viestimään yhteiskunnallisista teoistaan ja niiden vaikutuksista. Ainoastaan kuusi prosenttia vastaajista arvioi yritysten onnistuneen viestinnässään erittäin hyvin.

Suomalaisen Työn Liitto selvitti kyselyssään suomalaisten odotuksia ja käsityksiä yritysten vastuullisuudesta osana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjaa, joka käynnistyi tänään maanantaina.

Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä kantavia yrityksiä on liiton mukaan Suomessa jo yli 200. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli viisi miljardia euroa, ja niissä työskentelee yli 19 000 henkilöä.

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkin markkinointipäällikön Niina Ollikan mukaan yhteiskunnallisten yritysten toiminta on läpinäkyvää, ja ne tekevät vastuullista liiketoimintaa.

– Yhteiskunnallisia yrityksiä peräänkuulutetaan nyt, kun vanhustenhoidon puutteet ovat nousseet esille ja julkisten hankkijoiden on mahdollisuus suunnata hankinnat hyvää tekeviin yhteiskunnallisiin yrityksiin, hän kertoo tiedotteessa.

Kampanjassa ovat mukana Aula-työkoti, Autismisäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Kalliola, Oulunkylän kuntoutussairaala OKKS, Savon Vammaisasuntosäätiö SAVAS, Tays Sydänsairaala ja Yliopiston Apteekki.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt