Lihatiski marketissa. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Suomalainen luottaa kotimaiseen lihaan

Kuluttajien luottamus suomalaisen lihan turvallisuuteen on kasvanut.

Suomalaisen lihan turvallisuuteen luottaa 82 prosenttia kuluttajista, kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kolme neljästä uskoo myös, että suomalaisen lihan jäljitettävyys tuotantotilalle on hyvällä tasolla.

Lihan kulutusta ohjaavat tekijät 2018 -tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien suhtautumista ja asennetta lihaan kysymällä muun muassa mielipiteitä tuotanto-olosuhteista ja tuotannon ympäristövaikutuksista.

Valtaosa, 82 prosenttia suomalaisista luottaa suomalaisen lihan turvallisuuteen. Luottamus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Kolme neljästä kuluttajasta uskoo, että lihan jäljitettävyys tuotantotilalle on hyvällä tasolla.

Kolme viidestä on sitä mieltä, että tuotantotiloilla on kiinnitetty huomiota eläinten hyvinvointiin ja pyritty parantamaan sitä yhä enemmän. Joka toinen arvioi, että tiloilla on kiinnitetty huomiota tuotannon ympäristövaikutuksiin.

Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy. Tutkimus toteutettiin 19.-24.10.2018 ja siihen vastasi 1 002 yli 15-vuotiasta suomalaista. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt