Työmarkkinoilla on hyytymisen merkkejä. LEHTIKUVA/TIMO JAAKONAHO

Suhdanne kääntyy ja työllisyyden kasvu puolittuu

Työmarkkinakehitys oli vuonna 2018 poikkeuksellisen suotuisaa. Nyt edessä on hiipuminen.

Työ ja elinkeinoministeriön tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työllisyyden kasvun ennustetaan puolittuvan edellisvuoteen verrattuna sekä tänä että ensi vuonna.

Ennusteen mukaan työllisyys kasvaa tänä vuonna noin 35 000 henkilöllä viime vuoteen verrattuna ja vuonna 2020 enää noin 15 000 henkilöllä. Myös työttömyyden lasku taittuu.

Työllisyysaste kasvaa tänä vuonna 72,8 prosenttiin ja ensi vuonna 73,4 prosenttiin. Kohtaanto-ongelmat, rakenteellinen työttömyys ja väestön ikärakenteen muutos alkavat jo rajoittaa työllisyyden kasvua. Työllisyyskasvu rakentuu pelkästään palvelusektorin varaan.

Työvoima kasvaa tänä ja ensi vuonna 7 000 hengellä, mikä on selvästi edellisvuotta vähemmän. Työvoimaosuus kasvaa edelleen nousten 66,6 prosenttiin tänä vuonna ja 66,7 prosenttiin ensi vuonna.

Kun työvoiman koko ei enää juuri kasva, tulee suurin osa työllisten määrän kasvusta suoraan työttömistä. Keskimääräinen työttömyysaste laskee tänä vuonna 6,3 prosenttiin ja ensi vuonna 6,0 prosenttiin.

Nuorisotyöttömyyden lasku pysähtyy

Työttömien työnhakijoiden määrän edellisvuosien raju lasku on taittumassa ja ennustetta on korjattu aiempaa pessimistisemmäksi.

Erityisen suuri käänne on tapahtunut nuorisotyöttömyydessä, sillä alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien määrä uhkaa jäädä noin 30 000 henkeen, mikä on noin 10 000 enemmän kuin vuonna 2008 ennen finanssikriisiä.

Pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärä vähenee edelleen lähivuosina, mutta uusien pitkäaikaistyöttömien määrä ei enää laske. Täten myös pitkäaikaistyöttömyyden lasku hiipuu.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt