STTK: Työmarkkinoiden myllerryksestä haasteita edunvalvonnalle

Työn murros aiheuttaa suuria rakenteellisia muutoksia työelämässä. On tärkeää nostaa esiin sekä palkansaajien että työnantajien näkemyksiä tähän myllerrykseen, sanoo toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n johtaja Katarina Murto.

Sitra on julkaissut raportit, jotka käsittelevät tulevaisuuden työmarkkinamallia ja yhteistoimintalain toimivuutta. STTK:n johtaja Katarina Murron mielestä on tärkeää, että työmarkkinoita, työelämää, työlainsäädäntöä ja sopimusjärjestelmää analysoidaan ja sen pohjalta tehdään tarvittavia uudistuksia.

– Työn murros aiheuttaa suuria rakenteellisia muutoksia työelämässä. On tärkeää nostaa esiin sekä palkansaajien että työnantajien näkemyksiä tähän myllerrykseen. Mikko Mäenpään laatiman raportin teemat ovat erittäin ajankohtaisia ja rakenteellisten muutosten vaikutukset niin laajoja, että jatkoanalyysiä tarvitaan, Murto esittää.

Rakennemuutos luo raportin perusteella muutostarpeita esimerkiksi työlainsäädäntöön, paikalliseen sopimiseen ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin.

– Rakennemuutos merkitsee organisaatiomuutoksia, työyhteisöjen rajapintojen häilymistä, johtamisen ja esimiestyön merkityksen lisääntymistä sekä sektoreiden ja toimialojen sulautumista. Yhä tärkeämmäksi muodostuu työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja osaamisen merkitys.

Murto arvioi, että tulevaisuuden työelämässä eri tavoin rikkonainen työura muodostuu monelle pysyväksi. Epävarmuutta luo tällöin esimerkiksi riittävän toimeentulon varmistaminen.

– Tämä on iso haaste myös edunvalvontatyölle, hän korostaa.

Sitra on valmis tarjoamaan puolueettoman pyöreän pöydän foorumin edistämään vuoropuhelua elinkeinoelämän, palkansaajien ja asiantuntijoiden välillä.

– STTK kannattaa ehdotusta. Toimijoiden kesken on välttämätöntä keskustella, miten tästä eteenpäin ja miten luodaan uusi suomalainen menestystarina, Murto sanoo.

Yhteistoimintalaki jaettava kahtia

Yhteistoimintalain ongelmia käsittelevä Jukka Ahtelan raportti nostaa STTK:n mielestä selkeästi esiin yhteistoimintalain ongelmat ja esittää varteenotettavia kehittämisideoita.

– Jo kauan yhteistoimintalaki on mielletty ainoastaan irtisanomislaiksi, joka ei toteuta lain henkeä eli aitoa yhteistoimintaa työpaikoilla. Yt-laki tulisikin jakaa kahteen osaan: yhteistoiminnan menettelyä koskevaksi laiksi ja työvoiman vähentämismenettelyä koskevaksi laiksi, Murto sanoo.

Hän arvioi, että laki ei nykyisellään toimi sen paremmin työnantajien kuin palkansaajienkaan toivomalla tavalla.

Lue myös:

Mikko Mäenpää: Digitalisaation laaja hyödyntäminen ei onnistu ilman paikallista sopimista

”Puitteet koreografialle ilman sisältöä” – yt-laki pitäisi uusia nimeä myöten

Kommentit