STTK:n mukaan paikallinen sopiminen edellyttää osaamista ja neuvotteluosapuolten mahdollisimman tasavertaista asemaa. LEHTIKUVA/ANNI REENPÄÄ

STTK:n mukaan paikallisesta sopimisesta tarvitaan lisää tietoa

Keskusjärjestö ei näe tarvetta lisätä työlainsäädännön sopimismahdollisuuksia.

STTK on samaa mieltä selvityshenkilöiden kanssa siitä, että paikallisen sopimisen merkittävä hyödyntämisen mahdollisuus on edelleen normaalisitovassa kentässä eli työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa.

STTK:n mukaan paikallinen sopimisen edistyy jatkossakin parhaiten työ- ja virkaehtosopimuksilla, joissa sovittavat asiat, edustuskysymykset ja sopimusten noudattamisen valvonta on määritelty.

– STTK ei näe tarvetta lisätä työlainsäädännön sopimismahdollisuuksia, toteaa juristi Hannele Fremer tiedotteessa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) nimesi syksyllä 2020 varatuomari Jukka Ahtelan ja yhteistoiminta-asiamies Joel Salmisen selvittämään työehtosopimuksiin perustuvan paikallisen sopimisen nykytilaa ja paikallista sopimista edistäviä toimenpiteitä. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi selvityksen tänään.

Selvityshenkilöt esittävät raportissaan työehtosopimusosapuolille suunnattuja, lainsäädäntöön liittyviä ja muita toimenpiteitä paikallisen sopimisen edistämiseksi.

Selvityshenkilöt esittävät muun muassa liityntäsopimusten laajempaa hyödyntämistä.

– Ensin pitäisi kuitenkin tarkemmin selvittää, millaisia vaikutuksia sillä olisi työehtosopimusjärjestelmän kannalta, Fremer toteaa.

Selvityshenkilöiden mielestä kaivataan lisää yleisempää tietoa paikallisen sopimisen mahdollisuuksista.

STTK:n mukaan on huomioitava, että paikallinen sopiminen edellyttää osaamista ja neuvotteluosapuolten mahdollisimman tasavertaista asemaa.

STTK korostaa, että työehtosopimusosapuolilla on paras asiantuntemus työ- ja virkaehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuuksista, ja ne valvovat sopimusten noudattamista. Liitot tarjoavat myös luottamusmiehille koulutusmahdollisuuksia paikallisen sopimisen tueksi.

– Luottamusmiehillä on myös oltava aito mahdollisuus osallistua näihin koulutuksiin, Fremer sanoo.

 

 

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt