STTK:n johtaja Katarina Murto. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

STTK: Hyvä, ettei työaikalaissa laajennettu paikallista sopimista

STTK:n mukaan liukuvan työajan, joustotyön ja työaikapankin säännökset tuovat toivottuja joustoja työntekijöille.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n mielestä työaikalain uudistus on melko tasapainoinen kokonaisuus sekä rakenteeltaan selkeä ja looginen. Työ- ja elinkeinoministeriö antoi tänään maanantaina työaikalakia koskevan lakiluonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle.

STTK on pitänyt työaikalain uudistamista tarpeellisena ja on sitä mieltä, että lain lähtökohtana tulee jatkossakin olla työaikasuojelun toteutuminen.

– Mielestämme uudistuksessa on kyetty huomioimaan muuttuvan työelämän tarpeet joustojen lisäämisen osalta melko hyvin, sillä siinä on huomioitu sekä työntekijöiden että työnantajien näkökulmat. Muun muassa liukuvan työajan, joustotyön ja työaikapankin säännökset tuovat toivottuja joustoja työntekijöille työn ja perhe-elämän paremmaksi yhteensovittamiseksi. Käytännössä näiden hyödyntäminen edellyttää hyvää osaamista työpaikkatasolla, STTK:n johtaja Katarina Murto arvioi.

STTK on koko valmistelun ajan pitänyt tärkeänä, että työaikalain soveltamisala säilyy mahdollisimman laajana ja järjestö on tältä osin tyytyväinen esitykseen.

– On hyvä, että työaikalaissa ei paikallista sopimista lähdetty laajentamaan ohi työ- ja virkaehtosopimusten, Murto toteaa.

Hallitus päätti kehysriihessä, että työaikalaki uudistetaan, mutta järjestäytymättömät yritykset eivät voi edelleenkään soveltaa lakia paikallisesti.

Sen sijaan STTK suhtautuu hyvin kielteisesti jaksotyön laajentamiseen.

– Emme pidä sitä tarkoituksenmukaisena emmekä tarpeellisena. Lisätyösuostumuksen poistaminen työsopimuksista pitäisi koskea kaikkia osa-aikaisia, ei vain vaihtelevaa työaikaa tekeviä, Katarina Murto toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt