Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

STM:n ylijohtaja: Yksityisiä leikkauksia hyödynnetään, jos hoitotakuu ylittyy

Kirsi Varhilan mukaan riski tuotantokyvyn ylläpidosta siirtyy julkiselta yksityiselle palveluntuottajalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja, osastopäällikkö Kirsi Varhila oikoo kolumnissaan julkisuudessa esitettyjä käsityksiä yksityisten yritysten roolista kiireettömissä leikkauksissa.

Eduskunnan lähetekeskustelussa on tänään keskiviikkona hallituksen lakiesitys kiireettömistä leikkauksista, jotka tehdään julkisella rahalla.

– Kiireettömän leikkaustoiminnan kriteerit koskevat yhtäläisesti sekä julkisia että yksityisiä palveluntuottajia. Tavoitteena on taata potilasturvallisuus. Käytännössä potilas pitää hätätilanteessa pystyä siirtämään sairaanhoitopiirin sairaalan tehohoito-osastolle 30 minuutissa, kirjoittaa Kirsi Varhila.

Varhilan mukaan yksityisiä leikkauksia hyödynnetään tarpeen mukaan, jos julkisen oma kapasiteetti ei riitä hoitotakuu-aikojen noudattamiseen. Näin varmistetaan, että ihmiset pääsevät nopeasti hoitoon.

– Julkinen voi siis ostaa leikkauksen yritykseltä, joka täyttää kriteerit. Samalla vältytään päällekkäisen kapasiteetin ylläpidolta, mitä aluesairaalaverkon ylläpitäminen käytännössä olisi tarkoittanut. Riski kapasiteetin ylläpidosta siirtyy yksityiselle palveluntuottajalle, Varhila selvittää.

Yksityisen volyymi vähenee nykyisestä

Hyvinvointialan liitto on arvioinut, että julkinen ostaa leikkauksia yksityiseltä vuositasolla noin 300 miljoonalla eurolla. Näistä nukutuksessa tehtävien leikkausten volyymi on sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan noin 170 miljoonaa euroa.

– Uusien kriteerien myötä 80 prosenttia yksityisten nykyisestä volyymista olisi jatkossa lainmukaista, joten yksityisen volyymi vähentynee nykyisestä. Samalla selkiytyy, missä ja millaisissa yksiköissä voidaan tehdä leikkauksia julkisella rahalla.

Leikkaavan yksikön pitää tehdä sopimus tukisairaalan kanssa sekä täyttää vaatimukset tiettyjen leikkausten vähimmäismääristä, kuten polven, lonkan, olkapään tekonivelet, eräät syöpäleikkaukset sekä selkäleikkaukset. Leikkausmäärävaatimukset ovat samat niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Riittävän suuret leikkausmäärät ovat yksi tapa turvata leikkaustoiminnan laatua.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt