Elinkeinoelämän järjestöjen ja Kuntaliiton mukaan hyvinvointialueiden on voitava järjestää palvelut tehokkaasti yksityistä sektoria hyödyntäen. LEHTIKUVA / HANNA MATIKAINEN

”Sote-uudistuksen tavoitteet ovat väistymässä kiireen tieltä”

Elinkeinoelämän järjestöjen ja Kuntaliiton mukaan lakiesityksen puutteet on korjattava.

Sote-uudistusta on valmisteltu tavalla, jossa sosiaali- ja terveyspalveluista tällä hetkellä vastaaville on jäänyt lähinnä sivusta seuraajien rooli, katsovat Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja Kuntaliitto.

Eri toimijoiden mahdollisuudet vaikuttaa uudistukseen liittyvien valuvikojen korjaamiseksi ovat jääneet hyvin rajallisiksi.

– Kannamme huolta siitä, että uudistuksen tavoitteet ovat väistymässä aikataulutavoitteesta aiheutuvan kiireen tieltä, Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja Kuntaliitto kertovat yhteisessä kannanotossaan.

Järjestöjen mukaan on välttämätöntä, että lakiesityksen puutteet korjataan. Niiden mukaan yksi keskeisimmistä muutostarpeista koskee hyvinvointialueiden mahdollisuutta järjestää palvelut tehokkaasti yksityistä sektoria ja sen innovaatioita hyödyntäen.

Uudistuksen tavoitteena on muodostaa vahvempia palvelujen järjestäjiä. Järjestämisvastuuta koskevat rajoitukset ovat kuitenkin samalla kaventamassa merkittävästi hyvinvointialueiden päätäntävaltaa. Järjestöjen mukaan tämä koskee erityisesti tuottavuutta, laatua ja saatavuutta parantavien tuotantotapojen valintamahdollisuuksia.

Huomio taloudellisiin tavoitteisiin ja kuntien asemaan

Päätösvallan siirtyminen vahvan kunnallisen itsehallinnon piiristä selvästi heikomman hyvinvointialueen itsehallinnon piiriin ei ole omiaan vahvistamaan yhteiskunnan kansanvaltaisuutta.

Järjestöjen mukaan huomiota on kiinnitettävä myös uudistukselle asetettujen taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen ja kuntien asemaan uudistuksen jälkeen.

Niiden mukaan kustannusten kasvun hillintä on ehdotetussa mallissa vaikeaa ja muutoskustannukset rasittavat hyvinvointialueita ja kuntia pitkälle kuluvan vuosikymmenen loppuun.

Yhteiskunnalliset toimijat kantavat huolta siitä, mikä on kuntien rooli uudistuksen jälkeen ja miten muutos vaikuttaa yrityksille tärkeään kuntien ja kaupunkien elinvoimaan, investointikykyyn ja rahoituspohjaan.

– Jos huolenaiheita ei oteta vakavasti, voi muutoksella olla kielteisiä vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin, yritysten mahdollisuuksiin, kansantalouteen ja koko maan kehitykseen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt