X
SULJE MAINOS

Sote-laki kaatui uudelleen perustuslakivaliokunnassa

Perustuslakivaliokunta katsoo, ettei korjatut sote-lakiehdotukset ja niiden perustelut muodosta riittävää perustaa arvioida ehdotusten perustuslainmukaisuutta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut tänään torstaina lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnan korjaamasta sote-lakiehdotuksesta.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ehdotettua 19 sote-alueen hallintomallia voidaan pitää aiemmin ehdotettua mallia ongelmattomampana lähinnä sen vuoksi, että kuntayhtymäkoko ei olisi enää poikkeuksellisen suuri. Yksittäisen kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet jäävät kuitenkin melko vähäisiksi ottaen huomioon siirrettävien tehtävien laajuus, yhtymävaltuustolle kuuluvan päätöksenteon merkittävyys sekä kunnille jäävä rahoitusvastuu.

Perustuslakivaliokunta arvioi, että ehdotettu tasauskattosääntelyn muutos lieventäisi suurimpia kuntiin kohdistuvia kunnallisveron korotuspaineita ja muutospaineiden äkillisyyttä, mutta siitä huolimatta sote-uudistuksen ja valtionosuuslainsäädännön muutosten yhteisvaikutuksesta johtuva veronkorotuspaineen merkittävyys olisi kuitenkin edelleen perustuslain kannalta ongelmallista.

Perustusvaliokunta toistaa ensimmäisessä sote-lausunnossaan esitetyn kantansa, että asian valmistelu on perustelluista jättää valtioneuvoston ja mahdollisesti parlamentaarisen elimen tehtäväksi.

Valiokunta korostaa, että tarvetta arvioida eri hallinto- ja rahoitusmalleja perusteellisesti. Lisäksi kuntia on jatkovalmistelussa kuultava.

Perustuslakivaliokunta pitää välttämättömänä ja hyvään lainsäädäntötapaan kuuluvana, että etenkin silloin kun laajakantoiseen hallituksen esitykseen esitetään eduskunnassa tehtäväksi hyvin merkittäviä ja esityksen perusratkaisuihin olennaisesti vaikuttavia muutoksia, asian valmistelu osoitetaan valtioneuvostolle.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen (sd.) mielestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan yritystä korjata lakia ei ole syytä moittia. Mikäli valiokunta yrittäisi vielä uudelleen korjata lakia, niin Koskisen mukaan on selvää, että perustuslakivaliokunnalta täytyisi pyytää jälleen lausuntoa.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Anu Urpalainen (kok.) totesi, että vaihtoehtoina on, että hallitus vetää esityksensä pois eduskunnasta tai lakiesitys raukeaa. Jos valiokunta jatkaisi lain valmistelua, mentäisiin Urpalaisen mielestä ”jo todella häpeälliselle tielle”.

Valiokunnan jäsenen Tapani Töllin (kesk.) mielestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemä työ muodostaa merkittävän pohjan sote-uudistuksen jatkotyölle.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt