Eduskunnan perustuslakivaliokunta sai valmiiksi sote- ja maakuntauudistusta koskevan lausuntonsa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Sote- ja maakuntalakeihin edellytetään paljon korjauksia

Lait eivät sisällä valtiosäännön kannalta ongelmallisia rakenteita, mutta lakeja on hienosäädettävä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta sai viimein valmiiksi kaksi viikkoa työstämänsä lausunnon sote- ja maakuntauudistuksesta.

Perustuslakivaliokunta esittää useita muutoksia lakimietintöihin, vaikka valiokunta katsookin, että sote-valiokunta on arvioinut huolellisesti perustuslakivaliokunnan esittämiä korjausvaatimuksia. Lakiesitykset ovat perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien (vas.) mukaan muuttuneet parempaan, ongelmattomampaan ja selkeämpään suuntaan.

Lapintie sanoi, että perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan mietintöluonnokset eivät sisällä valtiosäännön kannalta ongelmallisia rakenteita. Perustuslakivaliokunta edellyttää kuitenkin valtiosäännöllistä hienosäätöä esimerkiksi asiakassuunnitelmaan, jonka osalta sääntelyä on täsmennettvä.

Lisäksi perustuslakivaliokunta edellyttää, että maakuntavaalien ajankohtaan, liikelaitoksen palveluvelvoitteeseen, maakuntien rahoitukseen, kunnille maksettaviiin korvauksiin, tietosuojaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaan on tehtävä olennaisia muutoksia.

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Tapani Tölli (kesk.) sanoi, että korjaukset voidaan tehdä sote-valiokunnassa.

Mikäli eduskunta ei ehdi käsitellä niin sanottua maku 2 -lakipakettia eli maakunnille annettavia muita tehtäviä, laajaa lainsäädäntöpakettia on muutettava. Maakuntien rahoitus ja kuntien veroprosentti on määriteltävä uudelleen.

Maakuntavaalit voidaan pitää aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua maakunta- ja sote-lainsäädännön vahvistamisesta.

Lisäksi perustuslakivaliokunta edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on arvioitava notifiointia eli valinnanvapauslainsäädännön ilmoittamista EU-komissiolle vielä uudelleen. Mikäli valiokunta ei pysty varmistamaan järjestelmän laillisuutta EU-oikeuden näkökulmasta, valinnanvapauslainsäädännön soveltamisen aloittamista on lykättävä.

Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö totesi, että vaikka notifiointi ei ole valtiosääntöoikeudellisen ponnen takana eli sitä ei ole välttämätöntä toteuttaa, niin muotoilu on varsin velvoittava.

Valiokunnan mietintö oli yksimielinen.

Lue myös:

Perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta 22.2.2019

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt