Sote-alueiden lukumäärään ei kompastuttukaan – näin kärkiprofessorit pyörsivät puheensa

Valtiosääntöprofessorit ovat tarkistaneet näkemyksiään lainsäätäjän harkintavallasta.

Johtavat valtiosääntöasiantuntijat ovat pyörtäneet aiemmat puheensa sote-alueiden lukumäärän kompastumisesta perustuslakiin. Tämä selviää perustuslakivaliokunnan torstaina julkistamista asiantuntijalausunnoista.

Vielä marraskuussa 2015 professorit Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen tyrmäsivät esityksen 18 sote-alueen lukumäärästä blogissaan, joka oli otsikoitu ”Miksi 18 sote-alueen malli kompastuu perustuslakiin?” Tuolloin he katsoivat, että ”perustuslain näkökulmasta asia on selvä. Kahdeksantoista sote-alueen ratkaisu joutuisi viimeistään perustuslakivaliokunnassa vakaviin ongelmiin. Miksi? Yksinkertaisesti siksi, että kysymys on perusoikeuksien toteuttamisesta.”

Blogissaan he perustelivat näkemystään sillä, että 18 alueen sote-malli toteuttaisi ”perusoikeuksia merkittävästi heikommin” kuin vaihtoehtoiset sote-ratkaisut viitaten tuolloin keskustelussa olleeseen 12 sote-alueen malliin.

Lavapuro ja Ojanen kuuluvat Verkkouutisten selvityksen mukaan perustuslakivaliokunnan eniten käyttämiin asiantuntijoihin. Heitä on arvosteltu niin sanotusta perusoikeusfundamentalismista, jolla viitataan perustuslain ylitulkintaan ja lainsäätäjän harkintamarginaalin kaventamiseen.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvässä asiantuntijalausunnossaan Lavapuro katsoo kuitenkin nyt, että ”esimerkiksi se, että itsehallintoalueita ehdotetaan muodostettavaksi 18, kuuluu siten ilmeisen selvästi perustuslain 2 §:n kansanvaltaisuusperiaatteen edellyttämään lainsäätäjän harkintamarginaalin piiriin.” Tosin hän korostaa samalla keskeisen kysymyksen olevan, onko tulevilla maakunnilla edellytykset huolehtia riittävistä sosiaali- ja terveyspalveluista?

”Sitten kun arvioon tulee mahdollisuus, lähtökohtana kuitenkin voidaan todeta olevan se hallituksen esityksestäkin ilmenevä periaate, ettei lainsäätäjällä ole velvollisuutta valita eri ratkaisuvaihtoehdoista yhden perusoikeuden näkökulmasta parasta ratkaisumallia, kunhan tällainen muu vaihtoehto voidaan perustella valtiosäännön kannalta hyväksyttävillä perusteilla”, Lavapuro kirjoittaa 7.4.2017 päivätyssä lausunnossaan.

Ja näin professori Tuomas Ojanen katsoo omassa asiantuntijalausunnossaan 4.4.2017 liittyen 18 sote-alueen lukumäärään: ”Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen tehokkuuden ja toimivuuden kannalta itsehallintoalueiden ehdotettua pienempi lukumäärä olisi ollut perusteltu tutkimusten ja selvitysten valossa, nähdäkseni nyt ehdotettu itsehallintoalueiden lukumäärä mahtuu vielä perustuslain kannalta sallitun harkintavallan alaan.”

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt