X
SULJE MAINOS
Fysioterapeutti kuntouttaa miestä. LEHTIKUVA/KIMMO MÄNTYLÄ

Sote-alan pk-yrityksillä positiiviset odotukset

Sosiaali- ja terveyspalveluiden pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat kasvaneet selvästi viime vuodesta.

Näkymät myös henkilöstömäärän suhteen ovat sote-alan pk-yrityksissä positiiviset, sillä 13 prosenttia vastaajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana, kertoo sote-alan pk-yritysbarometri, jonka on tuottanut Taloustutkimus Oy.

Tämä osuus on kuitenkin pienempi kuin muilla toimialoilla keskimäärin. Henkilöstömäärän pienenemistä ennakoi vain kolme prosenttia vastaajista, kun kaikilla toimialoilla se oli kahdeksan prosenttia.

– Sote-alan pk-sektori kilpailee julkisen sektorin kanssa työvoimasta. Vaikka pk-sektorilla on ilmennyt pitkään epävarmuutta esimerkiksi sote-uudistuksesta johtuen, ovat alan toimijat olleet myönteisen toiveikkaita tulevaisuuden näkymien suhteen yritysbarometrin tulosten mukaan, sanoo alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Kasvuhalukkuus on sote-toimialalla vähäisempää kuin pk-yrityksissä keskimäärin. Sote-alan pk-yrityksistä selkeästi suurempi osuus vastasi, että yrityksellä ei ole kasvutavoitteita (35 %) kuin toimialoilla keskimäärin.

Sote-alan pk-yritysten yleisimmät uusiutumistoimet vuoden aikana olivat henkilöstön kouluttaminen (63 % vastaajista) ja investoinnit (62 %).

Kehittämistarpeita sote-alan pk-yritykset näkivät eniten myynnissä ja markkinoinnissa sekä henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa. Pahimmaksi ulkopuoliseksi kehittämisen esteeksi nähtiin yleinen taloustilanne ja työvoiman saatavuus.

Merkillepantavaa on, että kaikilla toimialoilla pk-yrityksissä suurempi osuus vastaajista mainitsi työvoiman saatavuuden esteeksi (17 %) kuin sote-alan pk-yrityksissä (11 %). Tilanne oli samankaltainen myös kustannustason ja rahoituksen suhteen.

Toisaalta yritystoiminnan säätelyn koki liiketoiminnan kehittämisen esteeksi koko sote-alan yritysten vastaajista suurempi osuus (14 %) kuin kaikkien toimialojen vastaajista (10 %). Sote-alan pk-yrityksissä digitalisoitumisen mahdollisuuksien merkitys nähtiin vähäisempänä kuin toimialoilla keskimäärin tai vertailutoimialoilla.

Koronakriisin jälkeiseen aikaan valmistautumisessa sote-alan pk-yrityksistä selvä enemmistö ei nähnyt tarvetta muuttaa toiminnassaan mitään (35 %) ja 17 prosenttia vastaajista arvioi myös palaavansa koronaa edeltävään toimintatapaan.

Sote-alan pk-yritysten vastaajista 14 prosenttia kertoo panostaneensa uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, jotka jäävät pysyvästi osaksi liiketoimintaa. Kaikilla toimialoilla uusien tuotteiden ja palvelujen pysyvä käyttöönotto näyttää olevan yleisempää.

Sote-alalla toimii Suomessa kaikkiaan lähes 18 000 pk-yritystä ja niiden henkilöstömäärä on yhteensä noin 50 000.

Pk-yritysbarometriin vastasi 596 sote-alan yritystä ja tutkimus toteutettiin kesä-heinäkuussa 2021. Puolet pk-yritysbarometriin vastanneista sote-alan yrityksistä edusti toimialaluokkaa muu terveyspalvelu, johon kuuluu muun muassa itsenäisiä ammatinharjoittajia. Toimialaluokka on vastaajamäärältään suuri suhteessa muihin ja dominoi siten sote-alan pk-yritysbarometrin tuloksia.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt