Soste vaatii palkkatukeen lisää voimavaroja

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön Sosten ja Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän tekemän selvityksen mukaan palkkatuen puute on rajoittanut työllistämismahdollisuuksia.

Jopa neljännes palkkatukityöpaikoista on jäänyt Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön Sosten ja Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän tekemän selvityksen mukaan täyttämättä, koska palkkatukea ei ole ollut saatavilla.

– Kyselyn tulosten perusteella näyttää ilmeiseltä, että palkkatukimäärärahojen loppumisella on ollut merkittäviä vaikutuksia välityömarkkinoilla. Yhdistysten ja työpajojen mahdollisuudet tukea työttömiä matkalla avoimille työmarkkinoille ovat heikentyneet. Tämä voi vähentää pitkällä tähtäimellä työvoiman tarjontaa, Sosten pääekonomisti Jussi Ahokas arvioi järjestön tiedotteessa.

Työpaikkoja on Sosten mukaan jäänyt täyttämättä suhteellisesti eniten kunnallisissa työpajoissa 30 prosenttia ja yhdistyksissä 27 prosenttia. Muissa organisaatioissa paikkoja on jäänyt täyttämättä keskimäärin vähän alle 20 prosenttia.

Palkkatuella työllistämisen väheneminen on Sosten mukaan vaikuttanut kielteisesti myös järjestöjen, työpajojen, säätiöiden ja yritysten toimintaan. Soste arvioi, että palkkatukirahoituksen puutteella on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia, jos monia yleishyödyllisiä toimintoja joudutaan vähentämään tai kokonaan lakkauttamaan.

– Nykyisissä olosuhteissa on välttämätöntä, että ensi vuodelle palkkatukeen kohdennetaan lisää resursseja. Lisäksi on pidettävä huolta, että niitä suunnataan riittävästi järjestöissä, kunnissa ja säätiöissä tapahtuvaan työllistämiseen, johtaja Anne Knaapi Sostesta vaatii.

Palkkatuella työllistetään tänä vuonna työvoimapalveluiden piirissä olevia henkilöitä Sosten mukaan arviolta noin 23 000 henkilötyövuoden edestä.

Välityömarkkinatyöryhmään kuuluvat Mielenterveyden Keskusliitto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sininauhaliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Punainen Risti, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry, Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY ja Vates-säätiö.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt