Sveitsissä kuntalaiset päättävät kansalaisuuden saamisesta. WIKIMEDIA COMMONS/Adrian Sulc

Sosiaaliturvalla elävät eivät voi enää päästä Sveitsin kansalaisiksi

Kansalaisuus on mahdollista saada maksamalla kaikki saadut sosiaalietuudet takaisin.

Sveitsin kansalaisuuslaki tiukkeni entisestään vuoden alusta alkaen. Jo aiemmin Sveitsin laki on estänyt sellaista henkilöä saamasta Sveitsin kansalaisuutta, joka on elänyt sosiaaliturvalla. Kansalaisuuden saadakseen on pitänyt voida osoittaa, että kykenee itse elättämään itsensä.

Nyt tuota kriteeriä tiukennettiin. Vuoden alusta alkaen ei riitä, että kykenee hakemuksen jättämisen hetkellä elättämään itse itsensä. On kyettävä myös osoittamaan, ettei ole edellisten kolmen vuoden aikana ollut sosiaaliturvan varassa.

Kansalaisuutta hakeva henkilöllä on kuitenkin vielä yksi oljenkorsi käytettävänään kansalaisuuden saamiseksi. Jos henkilö maksaa takaisin kaikki edellisten kolmen vuoden aikana saamansa sosiaaliavustukset, hänellä on mahdollisuus kansalaisuuteen.

Aiemmin oleskeluluvan turvin riittävän pitkään Sveitsissä asuneella oli mahdollisuus päästä Sveitsin kansalaiseksi. Nyt tuo mahdollisuus poistui kokonaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että Sveitsin kansalaisuutta hakevalla pitää olla niin sanottu C-lupa eli sijoittautumislupa, minkä voi saada sen jälkeen, kun maassa on asunut tauotta 10 vuotta tai EU- ja EFTA-alueen kansalaisten kohdalla viisi vuotta. Pelkkä oleskelu esimerkiksi työn perusteella ei riitä kansalaisuuden saamiseen, vaan ensin on pitänyt hakea C-lupaa.

F-todistuksella eli väliaikaisella oleskeluluvalla (toissijainen suojelu) maassa olevien oleskeluvuodet lasketaan kuitenkin vain puolikkaina. Jos siis turvapaikanhakija oleskelee Sveitsissä koko ajan F-todistuksella, hänen on asuttava maassa 20 vuotta saadakseen mahdollisuuden kansalaisuuteen.

Kuntalaiset päättävät kansalaisuudesta

Laki edellyttää, että kansalaisuutta hakevan on oltava integroitunut Sveitsiin. Se tarkoittaa, että henkilön pitää olla tottunut sveitsiläiseen tapoihin, noudattaa Sveitsin lakia eikä vaaranna Sveitsin sisäistä tai ulkoista turvallisuutta.

Hakijan pitää esimerkiksi kyetä osoittamaan, että hänellä on tiiviitä yhteyksiä sveitsiläisiin. Kansalaisuuden saaminen ei ole mahdollista, jos henkilö on tuomittu vähintään kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen.

Kantonien kohdalla saatetaan asettaa lisäedellytyksiä kansalaisuuden saamiseksi, esimerkiksi paikallisen murteen osaamista tai ”hyvämaineisuutta”.

Jotta pääsee Sveitsin kansalaiseksi, asuinkunnan on hyväksyttävä hakija kansalaiseksi. Tätä varten kunnan toimikunta saattaa järjestää kuulustelun, jossa selvitetään hakijan paikallistuntemusta ja sitä, miten hyvin hän on integroitunut paikkakunnalle. Joissakin kunnissa asukkaat äänestävät hakijoiden hyväksymisestä kansalaisiksi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt