Sofia Vikman. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Sofia Vikman vaatii luontopihoja päiväkoteihin

Kansanedustaja on jättänyt toimenpidealoitteen luontopihoista päiväkoteihin.

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) ehdottaa tavoitteeksi luontopihan saamisen siirtymäajalla kaikkiin Suomen päiväkoteihin.

Tutkimusten mukaan luonnon kanssa kosketuksissa olevien lasten riski sairastua allergioihin ja muihin immuunijärjestelmän häiriöistä johtuviin sairauksiin pienenee. Päiväkodeissa tehty tuore tutkimus osoitti, että näiltä sairauksilta suojaavia muutoksia tuli esiin jo kuukaudessa, kun metsäpohjaista kasvustoa, siirtonurmea ja istutuslaatikoita tuotiin päiväkotipihoihin kaupunkiympäristöön.

– Kyse on lasten terveyden edistämisestä. Kun muutamme päiväkotien pihat päivittäisen viherkosketuksen mahdollistaviksi, lastemme puolustusjärjestelmän säätelykyky paranee. Tutkijat myös korostavat, että lapset saavat näin myös paremman motoriikan, keskittymiskyvyn ja hyvän luontosuhteen. On tärkeää, että päiväkodin piha tukee parhaalla mahdollisella tavalla lasten tervettä kasvua ja kehitystä, sanoo Vikman.

Liian korkea hygieniataso ja erillisyys luonnosta yksipuolistavat ihmisen elimistön mikrobistoa. Tämä puolestaan on lisännyt immuunijärjestelmän häiriöitä, kuten esimerkiksi allergioita, atopiaa, diabetesta ja keliakiaa.

Koko väestöön suhteutettuna allergisia on Suomessa noin 1,8 miljoonaa ja astmaa sairastavia puoli miljoonaa. Pelkästään allergian ja astman kokonaiskustannuksiksi Suomessa on arvioitu 1,3–1,6 miljardia euroa.

– Panostus luontopihoihin maksaa itsensä takaisin allergian ja astman sekä muiden immuunijärjestelmän häiriöistä johtuvien sairauksien pienentyvinä hoitokuluina – puhumattakaan inhimillisen kärsimyksen vähenemisestä. Verrattain pienillä kustannuksilla on mahdollista luoda lasten terveyttä edistäviä ja viihtyisiä pihoja, sanoo Vikman.

Päiväkotien pihat ovat pääosin laatoitettuja tai asvaltti- ja sorapintaisia, jolloin lasten positiivinen mikrobialtistuma on mitätön. Vikman ehdottaa kansanterveyttä edistäviin päiväkotien pihojen muutostöihin osoitettua valtion kehittämisavustusta.

Päiväkotilasten immuunijärjestelmän säätely parani tutkimusessa

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, miten luonnon tuominen kaupunkiympäristöön parantaa immuunijärjestelmän säätelyä.

Luonnonvarakeskuksen tutkijan johtamassa kokeellisessa tutkimuksessa osoitettiin, että 3–5-vuotiaiden päiväkotilasten immuunijärjestelmän säätely parani, kun päiväkotien pihoille lisättiin metsäpohjaista kasvustoa eli kunttaa, siirtonurmea ja istutuslaatikoita.

Tutkimus paljasti, että viisi kertaa viikossa toistuva viherkosketus monipuolisti immuunivälitteisiltä sairauksilta suojaavaa elimistön mikrobistoa päiväkotilapsilla. Tutkimuksessa seurattiin kuukauden ajan 3-5-vuotiaita lapsia kymmenessä päiväkodissa Lahdessa ja Tampereella.

Tutkimus julkaistiin Science Advances -tiedejulkaisussa ja tutkimusta johti tutkija Aki Sinkkonen Luonnonvarakeskuksesta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt