Hallitusohjelman mukaisesti asettamispäätöksessä on linjattu, että yleistä asevelvollisuutta ylläpidetään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin. LEHTIKUVA/SARI GUSTAFSSON

Sofia Vikman: Puolustustahtoa on vahvistettava

Kokoomusedustajan mukaan maanpuolustustahdon vahvistamisen tulisi olla keskeinen puolustuspoliittinen tavoite.

Tänään julkaistu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) kyselytutkimus kertoo, että suomalaisten maanpuolustustahdon lasku on taittunut.

Haastateltavilta kysytään vuosittain, jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?

Tällä kertaa kysymykseen vastasi myöntävästi 68 prosenttia haastatelluista. Vuoden takaisessa tutkimuksessa vastaava luku oli 66 prosenttia, mikä oli alhaisin mittaustulos 30 vuoteen.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS:n puheenjohtajana toimineen kansanedustaja Sofia Vikmanin (kok.) mukaan on hyvä, että maanpuolustustahdon lasku on hienoisesti käännetty. Vikman kuitenkin korostaa, ettei kahden prosenttiyksikön nousuun voida tuudittautua.

– On hyvä, että nuorten maanpuolustustahdon lasku on saatu pysähtymään ja hienoiseen nousuun. Osaltaan nuorten maanpuolustustahtoon vaikuttaa se, että yhä useammalta nuorelta puuttuu omakohtainen kosketus sotiemme aikaan esimerkiksi isovanhemman kertomusten kautta. On varmistettava, että hiljainen tieto siirtyy sukupolvelta toiselle. Kodeilla, kouluilla ja perheillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että nuorilla on riittävästi tietoa siitä, miksi Suomea on puolustettu ja miksi sitä kannattaa yhä puolustaa, Sofia Vikman sanoo tiedotteessaan.

Vikmanin mukaan maanpuolustustahdolle perustan luovat erityisesti asevelvollisuus ja varusmiespalveluksen suorittaminen.

– Suomen puolustuksen ja varusmiespalveluksen mielekkyyden on oltava kunnossa. Myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöjen rahoitus on turvattava ja perinnejärjestöjen tärkeä työ maanpuolustustahdon puolesta tunnistettava, Vikman toteaa.

Kansanedustajan mukaan maanpuolustustahdon vaalimiseen tarvitaan toimia, koska korkea maanpuolustustahto on Suomen uskottavan puolustuksen kulmakivi. Hän pitää tärkeänä, että jokainen voi kokea Suomen puolustamisen arvoiseksi maaksi.

– Siksi on huolehdittava työllisyydestä ja mahdollisuuksista kouluttautua sekä syrjäytymisen ehkäisystä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt