X
SULJE MAINOS
Yhä harvempi toivottaa maahanmuuttajia tervetulleeksi. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

SK: Kaksi kolmesta ei halua irakilaisia Suomeen

Ihmisrotujen olemassaoloon uskovia on aiempaa enemmän.

Taloustutkimus tutki Suomen Kuvalehden  toimeksiannosta internetpaneelissa 11.12.2019–2.1.2020 asenteita maahanmuuttoon. Kyselyyn osallistui 1 395 henkilöä.

Kysymyksiin kuului ”miten toivottavana pidät seuraavista maista kotoisin olevien maahanmuuttajien tuloa Suomeen?”. Melko epätoivottavana tai erittäin epätoivottavana tätä pidettiin eri maiden kohdalta seuraavasti: Ruotsi 10 prosenttia, USA 15 prosenttia, Viro 20 prosenttia, Kiina 26 prosenttia, Venäjä 48 prosentia, Syyria 61 prosenttia, Afganistan 62 prosenttia, Somalia 64 prosenttia ja Irak 65 prosenttia.

Erittäin epätoivottava -vastauksia oli Irakin kohdalla 40 prosenttia ja melko epätoivottava -vastauksia 25 prosenttia. Erittäin toivottavana maahanmuuttoa Irakista piti viisi prosenttia ja lisäksi melko toivottavana 15 prosenttia.

Vastaajille esitettiin väite ”ei ole olemassa sellaista asiaa kuin ’ihmisrodut’, koska kaikki maapallon ihmiset ovat geneettisesti hyvin lähellä toisiaan”. Jokseenkin eri mieltä oli 18 prosenttia ja lisäksi täysin eri mieltä oli 11 prosenttia.

Yhteensä 15 prosenttia vastaajista katsoo, että vaaleaa eurooppalaista ihmisrotua pitää estää sekoittumasta tummempiin rotuihin.

Väitteestä ”mustien afrikkalaisten henkiset kyvyt ovat heikommat kuin länsimaissa elävän valkoisen rodun” on täysin tai jokseenkin samaa mieltä 16 prosenttia.

Kantaa ”toivon että Suomessa olisi mahdollisimman paljon erinäköisiä ja erilaisista maista tulleita ihmisiä” kannattaa eri tavoin 36 prosenttia. Vastakkaista kantaa ”toivon, että Suomessa oisi mahdollisimman paljon vain syntyperäisiä suomalaisia, jotka jakavat suomalaiskansalliset arvot” kannattaa eri tavoin 47 prosenttia.

Suomen Kuvalehti teki vastaavan kyselyn viisi vuotta sitten. Tulokset eivät kuitenkaan ole täysin verrattavissa, sillä nyt asenteita mitattiin asteikolla 0–10 ja aiemmin asteikolla 1–10.