Lakkovahti seurasi maanantaina, kun työntekijöitä kulki sisään Liedon pakettikeskukseen vartijan valvomasta uudesta kulkuaukosta. LEHTIKUVA / JUKKA VASO

Sixten Korkman: Lakot ja ylisuuret palkankorotukset ovat tuhon tie

Suomen yhteiskuntamallin toimivuus vaatii talousvaikuttajan mukaan jatkuvaa sopeutumista.

Pitkän linjan talousvaikuttajan Sixten Korkmanin mielestä Suomessa tulisi tavoitella vireämpää markkinataloutta.

– Tämä ei perustele tehottomia yritystukia tai veroetuja. Parempi on panostaa koulutukseen sekä tutkimukseen ja innovaatioiden edistämiseen. On lisättävä työvoimapalveluja sekä lievennettävä kannustin- ja byrokratialoukkuja. On tehostettava kilpailua markkinoilla ja julkisten palvelujen tuotantoa. Menotaloudessa on tehtävä priorisointeja – lasten ja tulevien sukupolvien eduksi, Korkman toteaa mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Elinkeinoelämässä hyvinvointivaltio nähdään Korkmanin mukaan lähinnä rasitteena ja ammattiyhdistysliike epädemokraattisena muinaisjäänteenä.

– Jotkut vaativat pääomaveroja alas ja ammattiyhdistysliikkeen jyräämistä ison konfliktin kautta (viimeksi Björn Wahlroos). Tähän kaipuuseen ei ole syytä yhtyä. Markkinafundamentalismi on rajun eriarvoisuuden tie. Silti hallitukselta voi vaatia rohkeampia toimia työllisyysasteen nostamiseksi. Ammattiyhdistysliikkeen on vältettävä lakkoilua ja ylisuuria palkankorotuksia. Ne ovat tuhon tie niin kansantalouden kuin ammattiyhdistysliikkeenkin kannalta, Korkman kirjoittaa.

Hänen mielestään Suomen yhteiskuntamalli on palvellut kansakuntaa hyvin ja perusasiat ovat kunnossa, mutta mallin toimivuus vaatii jatkuvaa sopeutumista.

– Kollektiivisessa päätöksenteossa kansalaisten oma vastuu on rajallista – vastuuta vieritetään julkiselle vallalle. Ongelmien korjaamiseen ei ryhdytä spontaanisti, minkä takia ne herkästi kumuloituvat. Tarvittavien uudistusten aikaansaaminen asettaa tässä mallissa suuria vaatimuksia järjestöjen ja etenkin poliittisen järjestelmän toimintakyvylle. On valittava: uudistu tai surkastu, Korkman painottaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt