Katri Kulmunin mukaan tarkoituksena on terävöittää ja yhdenmukaistaa eduskunnalle annettavaan talousarvioesitykseen kirjattavia sukupuolivaikutusten arviointitekstejä hallinnonaloittain. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Sivistystyönantajat: Hallitus sivuutti osaajapulan paikkaamisen

Laura Rissasen mukaan budjettiesityksestä puuttuu ammattilaisten kouluttamiseen tarvittava lisärahoitus.

Sivistystyönantajien vaikuttamisesta vastaava johtaja Laura Rissanen arvostelee Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa kovin sanoin hallitusta osaamisvajeen paikkaamisen sivuuttamisesta.

Rissasen mukaan valtiovarainministeriön budjettiesityksessä on sivuutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön toiveet saada lisärahaa osaajavajeen paikkaamiseen sekä ammatillisessa koulutuksessa että korkeakouluissa.

Antti Rinteen (sd.) hallitus haluaa ohjelmassaan varmistaa muun muassa varhaiskasvatuksen ammattilaisten saatavuuden ympäri maan, lisätä hoivahenkilöstön määrää ja purkaa korkeakoulujen hakijasumaa.

– Nämä kaikki ovat tärkeitä tavoitteita, jotta osaavan työvoiman saatavuus varmistetaan. Koulutusmäärien kasvattamiseen valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä ei ole varattu senttiäkään, Rissanen huomauttaa.

Rissasen mielestä hallituksen on korjattava asia budjettiriihessä.

– Budjettiriihessä hallituksen on otettava kantaa työvoiman saatavuuden turvaamiseen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön viestiin tutkintotavoitteiden kasvattamisesta. Ilman lisämäärärahoja ei kouluteta uusia opettajia, sairaanhoitajia, poliiseja eikä muita ammattilaisia, Rissanen kirjoittaa.

 

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt