Sirpa Pietikäinen: EU:n pitää olla vahva arktinen toimija – alueella uusia riskejä

Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen muistuttaa, että EU:n arktisen strategian päivitys on juuri nyt äärimmäisen tärkeää.

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina Sirpa Pietikäisen ja Urmas Paetin yhteisen mietinnön EU:n roolista arktisen alueen kehityksessä tulevina vuosina.

– Arktinen on erityinen ja herkkä alue. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kasvava kilpailu luonnonvaroista taloudellisen toiminnan lisääntyessä ovat tuoneet mahdollisuuksia, mutta myös merkittäviä uusia riskejä, toteaa Pietikäinen tiedotteessaan.

EU:n arktisen strategian päivitys on hänen mukaansa juuri nyt tästä syystä äärimmäisen tärkeää.

– Tarvitsemme jatkuvasti lisää tietoa arktisesta ja sen ekosysteemeistä. Halusin mietintöön kirjauksen, jossa parlamentti vaatii komissiota perustamaan EU:n arktisen tiedotuskeskuksen ja myöntämään sille riittävästi varoja, Pietikäinen kertoo.

Pietikäinen korostaa myös erityisen arktisen ympäristövaikutusten arvioinnin tarvetta.

– Tarvitsemme kiireellisesti arktisen YVA:n mittavien luonnonvarojen hyödyntämiseen tähtäävien hankkeiden osalta. Hankkeiden vaikutusten arvioinnissa tulee käyttää pidempää aikaväliä, koska palautumiskyky alueella on merkittävästi hitaampi. Arktisessa YVA:ssa tulisi myös ottaa huomioon vaikutusten kerrannollisuus sekä alkuperäiskansojen oikeudet alueen käyttöön.

Pietikäisen mielestä tämän tulisi myös tarkoittaa sitä, että EU:ssa voidaan hankkia vain sellaisia tuotteita ja palveluita, joita koskevat projektit ovat käyneet läpi tällaisen vaikutustenarvioinnin.

Arktisten ekosysteemien vaurioitumisella on hänen mukaansa usein kerrannollinen vaikutus. Esimerkiksi yli puolet maailman kosteikoista sijaitsee arktisilla alueilla ja näillä kosteikoilla on keskeinen merkitys veden puhdistamisen kannalta.

– Arktiset alueet ovat myös keskeisessä roolissa monien kalakantojen kestävyyden ja koko maapallon luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen osalta, Pietikäinen muistuttaa.

Hän painottaa, että luonnon ja paikallisten elinkeinojen kannalta kestävissä ratkaisuissa piilee myös mahdollisuus nostaa alueen taloudellista roolia ekologisten innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä. Tärkeää on uuden informaatio- ja ympäristöteknologian ja niiden käytön mahdollistavien tietotekniikkayhteyksien parantaminen alueella.

Mietinnössä nostetaan Pietikäisen mukaan vahvasti myös esille alkuperäiskansat ja näiden oikeus alueeseen ja sen käytöstä päättämiseen. Alkuperäiskansojen ääni pitäisi hänen mielestään ottaa nykyistä paremmin huomioon niin Arktisen neuvoston toiminnassa kuin EU:ssa aluetta koskevissa keskusteluissa.

– Vaadin lisäksi mietintöön kirjauksen alkuperäiskansojen arktisesta edustuston perustamisesta Brysseliin ja EU-rahoitusta parantamaan osallistumismahdollisuuksia, hän huomauttaa.

EU:n pitää Pietikäisen mielestä olla vahva arktinen toimija, koska se on jäsenmaidensa kautta osa arktista aluetta ja vastuussa sen tulevaisuudesta. Arktisten alueiden sulaminen kiihdyttää väistämättä kilpailua alueen laajoista resursseista.

– Suomella on historiallinen mahdollisuus Arktisen neuvoston puheenjohtajana vaikuttaa siihen, että aluetta kehitetään rauhanomaisesti sen herkkää ympäristöä silmällä pitäen. Muuten vaarana on todellinen ”kilpailu pohjalle”, jos kukin arktisista resursseista kiinnostunut maa pyrkii varmistamaan oman osansa alueen luonnonvaroista, Pietikäinen arvioi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt