Sipilän viesti Medvedeville: Laittomaan maahantuloon nopea ratkaisu

Pääministeri Juha Sipilän mukaan laittoman maahantulon estäminen on Suomen ja Venäjän etujen mukaista.

Pääministeri Juha Sipilä tapasi Venäjän pääministeri Dmitri Medvedevin Pietarissa perjantaina. Pääministerit keskustelivat tapaamisessaan muun muassa ajankohtaisesta rajatilanteesta.

Pääministeri Sipilä nosti Suomen puolelta esiin huolensa kehityksestä pohjoisilla rajanylityspaikoilla.

– Pitkä yhteinen rajamme ja sen hyvä toimivuus ovat mahdollistaneet vilkkaan ja aktiivisen kanssakäymisen niin kansalaistemme kuin yritystemmekin välillä. Suomi pitää hyvää huolta rajansa pitävyydestä ja turvallisuudesta. Samalla hoidamme vastuullisesti myös EU:n ulkorajaa, toteaa pääministeri Sipilä tiedotteessaan.

– Laittoman maahantulon kanavan sulkeminen on kummankin maan etujen mukaista. Yhteistoiminnalla voimme estää erilaisten ongelmien ja uhkien aiheutumisen kummankin maan sisäiselle turvallisuudelle. Olimme yhtä mieltä siitä, että tilanteeseen täytyy pikaisesti löytää kestävä ratkaisu. Perinteisesti hyvä vuoropuhelu vastuuviranomaistemme välillä jatkuu, Sipilä kertoo.

Pääministerien tapaaminen keskittyi maiden ajankohtaisiin kahdenvälisiin suhteisiin, mukaan lukien kauppa- ja talouskysymyksiin. Tapaamisessa käsiteltiin lisäksi Ukrainan tilannetta, EU:n ja Venäjän välisiä suhteita sekä laajempaa kansainvälistä tilannetta.

– Tavoitteeni on ollut tavata ensimmäisen pääministerivuoteni aikana kaikkien naapurimaidemme kollegat. Kävimme kollegani Medvedevin kanssa hyvät ja avoimet keskustelut.

Venäjä on Suomelle edelleen tärkeä kauppakumppani, vaikka maiden välinen kauppavaihto onkin laskenut voimakkaasti. Venäläiset ovat myös edelleen merkittävä matkailijaryhmä Suomessa.

Pääministerit keskustelivat myös Ukrainan tilanteesta. Pääministeri Sipilä totesi Suomen olevan täysin sitoutunut EU:n yhteiseen ulkopolitiikkaan, mukaan lukien Ukrainan tilanteesta johtuviin pakotteisiin. Minskin sopimuksen toimeenpanolla on EU:n ja Venäjän suhteiden kannalta keskeinen merkitys.

Pääministerit Sipilä ja Medvedev tapasivat toisensa nyt ensimmäistä kertaa. Suomen ja Venäjän pääministerit olivat tavanneet edellisen kerran lokakuussa 2013.

Kommentit