Sinisten kansanedustaja Kaj Turunen. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Siniset: Oppositio myöntää hallituksen toimet oikeiksi

Hallituksen talouspolitiikka on ottanut huomioon eri tuloluokat ja ihmisryhmät, toisin kuin oppositio väittää, sanoo kansanedustaja Kaj Turunen (sin.).

Kaj Turunen aloitti sinisten ryhmäpuheen eriarvoistumista välikysymyskeskustelussa sitaatilla.

”Talouden lyhyen aikavälin näkymät ovat pitkästä aikaa toivoa antavia. Kasvu on piristynyt, kun viennin veto on voimistunut ja tullut laajapohjaisemmaksi. Työttömyyden kasvu on taittunut. Pitkäaikaistyöttömyys on laskusuunnassa, vaikka se edelleenkin on huolestuttavan korkealla. Maailmankaupan kasvu, investointien piristyminen ja kilpailukykyä vahvistava työmarkkinaratkaisu ovat auttaneet Suomen vientinäkymiä ja työllisyyttä.”

– Sitaatti kuulostaa hallituksen tekstiltä, mutta sitä se ei ole. Sitaatti on sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten yhteisestä eriävästä mielipiteestä vaihtoehdoksi talousvaliokunnan budjettilausuntoon tältä syksyltä. Oppositio siis myöntää hallituksen toimet oikeiksi tai vähintäänkin oikeansuuntaiseksi, Kaj Turunen summasi.

Hän sanoi, että suomalainen yhteiskunta on menestystarina, jota kukaan ei halua rikkoa.

– Hyvä elämä kuuluu kaikille. Kyllä on niin, että tämä hallitus on tehnyt paljon vaikeita päätöksiä, mutta ne on ollut pakko tehdä kiihtyvän velkaantumisen taittamiseksi. Tuloerojen kasvu ja eriarvoistuminen ovat asioita, joita on ensisijaisesti hoidettu talouspolitiikan kautta.

Turunen kuitenkin huomautti, että viime aikaista lievää tuloerojen kasvua selittää keskipalkkaisten työpaikkojen raju väheneminen ja samaan aikaan matala- ja korkeapalkkaisten työpaikkojen määrällinen lisääntyminen. Suomessa vero- ja etuusjärjestelmä kuitenkin tasaa tuloja tehokkaasti. OECD:n tilastojen mukaan kolmanneksi eniten.

– Hallituksen talouspolitiikka on ottanut huomioon eri tuloluokat ja ihmisryhmät, toisin kuin oppositio väittää. Tästä huomionarvoisin erimerkki on solidaarisuusvero. Solidaarisuusveroa jatketaan samoin edellytyksin kuin tänäkin vuonna. Myös pääomaverotuksen progressiota on kiristetty. Kyllä tässä maassa edelleen suurituloiset maksavat enemmän veroja kuin pienituloiset, Turunen totesi.

– Mitä tulee sosiaalietuuksiin ja muihin palveluihin, on hallitus kyllä muistanut pienituloisia ja varsinkin lapsiperheitä. Sairausvakuutuksen alaisten päivärahojen minimimäärää ollaan nostamassa. Näihin päivärahoihin lukeutuu myös äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat. Myös varhaiskasvatusmaksuja on alennettu ja tuhannet perheet ovat vapautuneet maksuista kokonaan. Tämä hallitus ei ole unohtanut pienituloisia
Ja mitä tulee opiskelijoihin, opiskelijat tulivat osaksi yleistä asumistukijärjestelmää elokuun alussa tänä vuonna. Tämä oli pitkään toivottu parannus opiskelijoiden tilanteeseen, Turunen luetteli.

Hänen mukaansa toisin kuin välikysymys antaa ymmärtää, nuoret ovat huomioitu hallituksen toimissa.

– Tästä esimerkkinä ohjaamo-toiminta, joka ollaan vakinaistamassa osaksi valtakunnallista palvelujärjestelmää. Kenenkään nuoren ei ole hyvä jäädä pelkän peruskoulun varaan. Ohjaamo-toiminnan tarkoituksena on nuoren kanssa luoda luottamuksellinen ja innostava väylä takaisin opintoihin tai muihin toimiin.

Oppositio väittää, että ”yksi suurimmista syistä eriarvoisuuden kasvuun löytyy (Juha) Sipilän (kesk.) hallitusohjelmasta”.

– Haluaisin tietää tarkemmin, että mistä sieltä, Turunen kysyi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt