Seura: Heillä on yliedustus raiskaajina – heillä on suurin riski tulla raiskatuiksi

Afrikkalaistaustaisten naisten riski tulla raiskatuksi on 6,9-kertainen kantaväestöön verrattuna.

Seura-lehti kertoo Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) 2014 selvityksestä, joka vertaili raiskauksia etniseen taustaan.

Afrikkalaistaustaisilla naisilla on suurin todennäköisyys joutua Suomessa raiskatuksi. Heidän riskinsä on kantaväestöön verrattuna 6,9-kertainen ja ikävakioinnin jälkeenkin 4,4-kertainen.

Toiseksi korkein riski on vietnamilaisilla (2-kertainen) ja kaakkoisaasialaisilla (1,5-kertainen).

Afrikkalaiset ovat yliedustettuina myös raiskausten tekijöinä Suomessa. Tutkimusta tekemässä ollut yliopistotutkija Martti Lehti sanoo, että 40 prosenttia afrikkalaisnaisten raiskaajista on samasta maahanmuuttajaryhmästä kuin uhri.

Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleiden todennäköisyys syyllistyä raiskaukseen on tutkimuksen mukaan noin kymmenkertainen kantaväestöön nähden.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt