Mies valitsee älypuhelimestaan Veikkauksen nettisivuilta rahapeliä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Veikkaus on kannustanut pelaamaan

Pelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen on jäänyt sivurooliin, arvioidaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksessä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tuoreen selvityksen perusteella Veikkaus ei aina noudata omia markkinoinnin vastuullisuusperiaatteitaan eikä rahapelien markkinointia koskevia säännöksiä.

Selvityksen mukaan Veikkauksen markkinointi on ollut ennen kaikkea pelaamiseen kannustamista. Pelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen on jäänyt sivurooliin. Vastuullisuuden lisäämiseksi Veikkauksen olisi mainostettava pelaamisen hallinnan välineitä monipuolisemmin ja vähintään yhtä tehokkaasti kuin itse pelejä.

Vastuullisuusperiaatteissa todetaan muun muassa, että Veikkaus ei kohdista pelien markkinointia alaikäisille. Alaikäiset altistuvat kuitenkin pelimainoksille ja pelaamiselle, koska ne ovat näkyvästi esillä heidän elinympäristössään. Veikkaus ei kuitenkaan ole selvityksen mukaan tuonut esille, miten se huomioi markkinoinnin vaikutukset paitsi alaikäisiin myös muihin haavoittuviin kuluttajaryhmiin, kuten peliongelmaisiin, kehitysvammaisiin sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisiin.

Vastuullisuusperiaatteidensa mukaan Veikkaus ei ihannoi runsasta pelaamista. Todellisuudessa markkinoinnissa on selvityksen mukaan käytetty runsaasti kannustavia ja kehottavia ilmaisuja. Markkinointia tukee se, että peliautomaatteja on sijoiteltu paikkoihin, joissa ihmisiä liikkuu paljon, jolloin pelaaminen pysyy ihmisten mielessä. Pelaamismotivaatiota pidetään myös yllä korostamalla pelaamisesta saatujen rahojen käyttämistä yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseen ja että ”suomalainen voittaa aina”.

Veikkauksen markkinointikäytännöt ovat olleet ristiriidassa sen kanssa, että EU:n mukaan monopoliasemassa oleva yhtiö ei saa yllyttää ja rohkaista liiallisesti pelaamaan. Veikkauksen mainontaan kesällä ja syksyllä kohdistuneen huomion seurauksena yhtiö on vähentänyt mainontaansa ja on julkisuudessa luvannut kiinnittävänsä aiempaa tarkemmin huomiota mainonnan vastuullisuuteen. Selityksessä todetaan, että näiden toimenpiteiden vaikutuksista ei ole vielä tietoa.

Markkinoinnin valvontaa hankaloittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan se, että rahapelien markkinointia koskeva lainsäädäntö on osittain epäselvää. Lainsäädännössä ei ole esimerkiksi määritelty riittävän tarkasti, millainen markkinointi on liiallista tai missä kulkee vihreiden eli vähemmän haitallisiksi luokiteltujen pelien ja punaisten eli haitallisimmiksi luokiteltujen pelien välinen raja.

Selvityksessä esitetään, että arpajaislain säännöksiä tarkennetaan ja Poliisihallituksen laatimat linjaukset rahapelien markkinoinnista päivitetään. Sääntelyn kehittämisessä voitaisiin hyödyntää alkoholin ja tupakan markkinoinnissa sovellettavia säädöksiä ja toimintamalleja.

Veikkaus on selvityksen mukaan saanut Poliisihallitukselta useita huomautuksia arpajaislain rikkomuksista. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että EU-komissio edellyttää Veikkaukselta monopolin perusteena lainsäädännön noudattamista.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mielestä rahapelien markkinointisääntelyn rikkomisesta langetettavien markkinointikieltojen ja uhkasakkojen tulisi olla nykyistä tuntuvampia. Suomessa voisi myös olla Ison-Britannian tapaan taho, joka tarkastaisi rahapelimainoksia etukäteen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt