Helsingin yliopiston emeritusprofessori Mikael Hidén. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Perustuslain muuttamiseen ei selvityksen mukaan tarvetta

Emeritusprofessori Mikael Hidénin mukaan perustuslain muuttamiseen ei ole tarvetta.

Perustuslain toimivuutta ja tarkistamistarpeita selvittänyt Helsingin yliopiston emeritusprofessori Mikael Hidén ei näe aihetta perustuslain muuttamiseen. Hän toteaa, että perustuslaki on verraten uusi eikä sellaisia muutoksia ole selvityksen mukaan tapahtunut, joiden vuoksi perustuslain muuttaminen olisi tarpeen.

Selvityksessä tarkastellaan laajojen, koko järjestelmää koskevien muutosten tarpeellisuutta.

Oikeusministeriö teetti selvityksen pohjaksi harkinnalle siitä, pitäisikö perustuslain tarkistamista varten asettaa valmisteluhanke tulevalla hallituskaudella. Selvityksessä piti arvioida perustuslain säännösten toimivuutta erityisesti lainsäädäntötyön kannalta sekä selvittää perustuslain tulkintakäytännön kehittymistä.

– Selvitystoimeksiannon tavoitteena oli saada perusteltu käsitys siitä, antaako erityisesti viime vaalikaudella perustuslain merkityksestä lainsäädäntötyössä käyty keskustelu aihetta arvioida perustuslain sisältöä. Selvityksessä ei itse laista johtuvia ongelmia tunnistettu, joten huomio on kiinnitettävä lain soveltamiskäytäntöihin sekä perustuslakikysymysten parempaan tunnistamiseen ja niihin liittyvien vaihtoehtojen arvioimiseen, toteaa kansliapäällikkö Pekka Timonen.

Esimerkiksi perustuslain noudattamisen valvonnassa nykyinen perustuslakivaliokunnan suorittama etukäteisvalvonta toimii Hidénin arvion mukaan hyvin, eikä siitä ole syytä luopua.

Erillinen valtiosääntötuomioistuin voisi Hidénin mukaan periaatteessa toimia nykyisen valvonnan täydennyksenä, mutta käytännössä tarvetta tällaiseen on vaikea nähdä.

– Myöskään yksittäisten perustuslain säännösten muuttamiseen ei nähdä tällä hetkellä syytä. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset voivat kuitenkin tuoda mukanaan myös perustuslain säännösten muuttamistarpeita, Hidén toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt