Varatuomari Jukka Ahtela selvitti paikallista sopimista hallituksen toimeksiannosta. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ei hyödynnetä

Järjestäytymättömät yritykset tulisi selvityksen mukaan saattaa tasapuoliseen asemaan järjestäytyneiden kanssa.

Selvityshenkilöt varatuomari Jukka Ahtela ja yhteistoiminta-asiamies Joel Salminen näkevät, että parhaimmat mahdollisuudet edistää paikallista sopimista ovat normaalisitovassa kentässä eli yrityksissä, jotka kuuluvat työnantajaliittoihin.

Sopimismahdollisuuksia on jo nyt olemassa, mutta niitä ei hyödynnetä täysimääräisesti. Selvitys perustuu keskeisesti sidosryhmä- ja yrityshaastatteluihin.

Selvityshenkilöt ehdottavat, että nykyisiä sopimusmahdollisuuksia tulisi hyödyntää nykyistä paremmin normaalisitovassa työmarkkinakentässä. Paikallisen sopimisen käyttömahdollisuuksia voisi helpottaa työehtosopimuksissa ja lainsäädännössä.

Selvityshenkilöiden mielestä järjestäytymättömät yritykset tulisi saattaa työehtosopimusten joustojen hyödyntämisessä tasapuoliseen asemaan järjestäytyneiden yritysten kanssa.

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia tulisi edistää myös alakohtaisissa työehtosopimuksissa.

Lainsäädäntömuutoksille ei välitöntä tarvetta

Työlainsäädäntöön sisältyvien paikallista sopimista mahdollistavien säännösten kehitystarvetta tulisi arvioida. Ilmeistä ja välitöntä tarvetta lainsäädäntömuutoksille ei selvityshenkilöiden mielestä kuitenkaan ole havaittavissa.

Tietoa paikallisen sopimisen mahdollisuuksista pitäisi olla tarjolla nykyistä laajemmin ja ymmärrettävässä muodossa. Paikallisten osapuolten neuvottelu- ja sopimisosaamista pitäisi kehittää muun muassa koulutuksella.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoitteena on lisätä paikallista sopimista osapuolten keskinäiseen luottamukseen perustuen. Paikallista sopimista kehitetään huolehtimalla henkilöstön riittävästä tiedonsaannista ja vaikutusmahdollisuuksista. Paikallista sopimista edistetään työ‐ ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta.

Hallitus päätti viime syksyn budjettiriihessä teettää selvityksen toimenpiteistä, joilla paikallisen sopimisen edellytyksenä olevaa luottamusta ja neuvotteluosaamista vahvistettaisiin sekä normaalisitovuus- että yleissitovuuskentässä. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) nimesi lokakuussa selvityshenkilöiksi Jukka Ahtelan ja Joel Salmisen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt