X
SULJE MAINOS
Eveliina Heinäluoma. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

SDP:stä vaatimus poistaa törkeisiin rikoksiin syyllistyneet maasta

Eveliina Heinäluoma ja Mika Kari vaativat muutosta ulkomaalaislakiin.

SDP:n kansanedustajien Eveliina Heinäluoman ja Mika Karin mielestä on välttämätöntä, että seksuaalirikoksiin ja törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten maasta poistaminen toteutetaan tehokkaasti.

He muistuttavat, että EU:n määritelmädirektiivi mahdollistaa kansainvälisen suojeluaseman poistamisen tietyissä tilanteissa rikos- ja turvallisuusperusteella. Suomessa ei ole kuitenkaan direktiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä otettu tätä mahdollisuutta osaksi lainsäädäntöä.

Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus -kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään hallintovaliokunta on edellyttänyt, että hallituksen tulee huolehtia seksuaalirikoksiin ja törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden maasta poistamisesta. Hallintovaliokunnan yksimielinen kanta on tältä osin selvä: vakaviin rikoksiin syyllistyneillä ulkomaalaisilla ei ole paikkaa yhteiskunnassamme. Tämän tulisi näkyä selkeästi myös lainsäädännössä, Heinäluoma ja Kari toteavat tiedotteessaan.

Kansanedustajat katsovat, että hallituksen olisi tuotava vielä tällä vaalikaudella eduskunnalle lakiesitys EU:n määritelmädirektiivin mahdollistaman kansainvälisen suojeluaseman lakkauttamisesta vakavaan rikokseen syyllistyneiltä.

– Näin kansainvälisen suojelun asema voitaisiin Suomessa lainsäädännön nojalla lakkauttaa tai peruuttaa sillä perusteella, että henkilö on syyllistynyt Suomessa oleskelunsa aikana rikokseen, he sanovat.

– Pidämme ongelmallisena, että EU:n määritelmädirektiiviä ei tältä osin pantu täytäntöön kansalliseen lainsäädäntöömme, kun ulkomaalaislakia muutettiin toissa vaalikaudella. Myöskään viime vaalikaudella asiaan ei puututtu, joten nyt olisi korkea aika saattaa tämäkin asia kuntoon, Heinäluoma ja Kari toteavat.

Heinäluoma ja Kari ovat jättäneet asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Kysymyksessään he tiedustelevat, millä aikataululla hallitus tuo eduskuntaan lakiesityksen EU:n määritelmädirektiivin mahdollistaman kansainvälisen suojeluaseman lakkauttamisen vakavaan rikokseen syyllistyneiltä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt