SDP:n mielestä rahanpesulakipaketti jätti oven auki omaisuuden piilottamiselle

SDP:n hallintovaliokunnan kansanedustajat Sirpa Paatero, Mika Kari ja Joona Räsänen ihmettelevät hallituspuolueiden haluttomuutta panostaa harmaan talouden torjuntaan ja markkinoiden avoimuuteen.

Lakiesitykseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ehdotetaan edunsaajarekisteriin kerättäväksi tiedot yhteisöjen edunsaajista, joiden omistus tai äänioikeus ylittäisi 25 prosentin osuuden. SDP esitti asiantuntija-arvioihin tukeutuen kynnyksen laskemista kymmeneen prosenttiin. SDP:n vastalauseeseen yhtyi hallintovaliokunnassa koko oppositio.

– Yritysten ja yhteisöjen edunsaajien läpinäkyvyys lisää avoimuutta, ehkäisee harmaata taloutta ja parantaa yritysten välistä luottamusta. Hallituksen tahtotila toimia tässä asiassa on luvattoman heikko, Sirpa Paatero sanoo.

Hänen mukaansa 25 prosentin raja mahdollistaa sen, että kätkeytymään halukkaiden omistajien on helppo rakentaa omistuksensa niin, että he jäävät kynnyksen alapuolelle.

– Suomen osakeyhtiö- tai arvopaperimarkkinalain mukaan määräysvaltaa yhtiöissä saadaan jo viidellä prosentilla ja siitä ylöspäin. Kymmenen prosentin raja vastaisi muun muassa Verohallinnon käyttämää olennaisen omistuksen rajaa sekä Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön käyttämää rajausta omistuksesta organisaatiohenkilöä määriteltäessä, Mika Kari huomauttaa.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 25 prosentin kynnys on EU:n rahanpesudirektiivin asettama vähimmäistaso, josta jäsenvaltioilla on mahdollisuus poiketa.

Kommentit