Kluuvin verotoimisto Helsingissä. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

SDP:n kansanedustaja vaatii maastapoistumisveroa

Pia Viitasen mukaan henkilöiden arvonnousuvero estäisi verojen välttämistä.

SDP:n kansanedustaja Pia Viitasen mielestä Suomen on otettava käyttöön luonnollisten henkilöiden ”arvonnousuvero”. Kyse on myös niin sanottuna maastapoistumisverona tunnetusta verosta. Verkkouutiset kertoi hallituksen verosuunnitelmasta ensin tässä jutussa. Pääministeripuolue SDP:n esityslistalla vero on ollut jo pitkään.

Hallitusohjelmassa sovittiin sen selvittämisestä, voidaanko arvonnousuvero toteuttaa Suomessa. Nyt valtiovarainministeriön vero-osaston virkamiehen laatima selvitys osoittaa yksiselitteisesti, että toteutus on mahdollista. Veropohjan turvaaminen vaatii, että myös Suomi ottaa arvonnousuveron käyttöön, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Viitanen vaatii tiedotteessaan.

Viitasen mainitsema valtiovarainministeriön selvitys löytyy tästä. Siinä tosin todetaan, että selvitys ei puolla maastapoistumisveron säätämistä, vaikka se mahdollista onkin. VM:n mukaan maastapoistumisvero sisältää ”siinä määrin ongelmallisuuksia, ettei lansäädäntötoimiin ole aihetta nyt ryhtyä”.

Ministeriö toteaa, että veromalli haittaisi sekä kilpailukykyä, että taloudellista tehokkuutta.

– Uudistus edellyttäisi yksityiskohtaista sääntelyä, joten se monimutkaistaisi Suomen verojärjestelmää. Veromallin tehokas toimeenpano ja sen edellyttämä tietojensaanti voisivat muodostua käytännössä hyvin haastaviksi toteuttaa. Vero kohdistuisi harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon ja vaikuttaisi verotuloihin lähinnä yksittäistapauksissa. Veromallilla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn, kiinnostavuuteen sijoituskohteena, maahan- ja maastamuuttoon sekä taloudelliseen tehokkuuteen, VM:n tiedotteessa summataan.

Pia Viitasen mukaan vero perittäisiin mallissa, jos omaisuus myydään muuton jälkeen.

– On selvää, että hallituksen on pohdittava myös tulopohjaa lisääviä toimia julkisen talouden vahvistamiseksi ja esimerkiksi parempien hoivapalveluiden rahoittamiseksi. Hallitusohjelma sisältää useita selvityksiä veropohjan vahvistamisesta, joita tulee arvioida kehys- ja budjettiriihissä, kun taloudesta päätetään, Viitanen sanoo.

Veroasiantuntija, oikeustieteen tohtori, Janne Juusela tyrmäsi maastapoistumisveron Verkkouutisten haastattelussa. Hänen mukaansa kyse on erittäin huonosta ideasta.

– Suomessa olosuhteet pitää parantaa sellaisiksi, että ihmiset – mukaan lukien varakkaat ihmiset – haluavat asua täällä ja tänne halutaan muuttaa myös muulta. Jäähyväisveron logiikka muistuttaa piikkilanka-aidan tai muurin rakentamista, veroasiantuntija Juusela sanoi.

Hänen mukaansa vero sopii Suomelle huonosti myös sen takia, että maan talous on pieni ja syrjäinen, ja sen menestyminen perustuu kansainväliseen vapaakauppaan ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen.

– Jos jäähyväisveroa aletaan konkreettisesti valmistella, voi jo pelkkä lainsäädännön valmistelu saada aikaan muuttoaallon pois Suomesta, Janne Juusela varoitti.

LUE MYÖS:

Vero maasta lähteville on SDP:n ohjelmassa – tätä se tarkoittaisi

”Jäähyväisvero muistuttaa muurin rakentamista”

Hallituksen mukaan vero maasta lähteville mahdollinen 2021

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt