SDP pidentäisi oppivelvollisuusikää ja tarjoaisi maksutonta varhaiskasvatusta

SDP julkaisi keskiviikkona koulutuspoliittisen ohjelman, jonka tavoitteena on kääntää suomalaisten osaamistason nousuun.

Tämän SDP tekee uudistamalla koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen niin, että se vastaa paremmin tulevaisuuden osaamisen tarpeisiin.

– Ensimmäistä kertaa sataan vuoteen Suomen osaamistaso on kääntynyt laskuun. Tätä tilannetta ei voi hyväksyä, vaan nyt vaaditaan rohkeita uudistuksia ja tulevaisuuden visiota suunnan kääntämiseksi. SDP uskoo siihen, että Suomi menestyy tulevaisuudessa parhaiten, kun panostamme osaamiseen ja koulutukseen, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

– Hallituspuolueet antoivat koulutuslupauksen, josta ei ole mitään jäljellä. Ihmiset uskoivat ja joutuivat pettymään karvaasti. Tällä ohjelmalla SDP haluaa osoittaa, että suunta Suomen tulevaisuuteen viitoitetaan osaamiseen panostamalla. Me pidämme koulutusta ja sivistystä hyvinvointivaltion kivijalkana, sanoo SDP:n koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Jukka Gustafsson.

Ohjelmassaan SDP esittää, että kaikille lapsille tarjotaan joustavasti maksutonta osa-aikaista varhaiskasvatusta.

– Nämä ovat kunnianhimoisia tavoitteita, mutta kun kyseessä on suomalaisten osaaminen ja Suomen tulevaisuus, tavoitteiden on oltava korkealla. SDP:n mielestä koulutus ja osaaminen ovat parhaita investointikohteita, Rinne sanoo.

Niin ikään SDP haluaa pidentää oppivelvollisuusikää ja uudistaa ammatillista koulutusta sekä lukiokoulutusta.

SDP:n tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle voidaan taata joko opiskelupaikan tai mahdollisuuden osallistua valmentavaan koulutukseen. Tällä tavalla SDP haluaa pysäyttää koulutusasteen laskun ja nostaa korkeakoulututkinnon suorittaneiden asteen 45 prosentista yli 50 prosenttiin.

– Suomalainen korkeakoululaitos tarvitsee nopeasti tulevaisuusvision, jolla linjataan koulutusverkon rakennetta ja opetustarjontaa ja nostetaan näin suomalaisen tieteen tasoa. SDP esittää korkeakouluopintoihin pääsyn helpottamista ja uudistamista monin eri keinoin. On järjetöntä tuhlausta, että monelta nuorelta kuluu monta vuotta pyrkiessä haluamaansa korkeakouluun ja valmentautuessa pääsykokeisiin, Jukka Gustafsson toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt