Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui suurlähettiläspäivillä Helsingissä. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Sauli Niinistö: Kannatan voimakkaasti EU:n turvallisuuspolitiikan vahvistamista

Presidentin mukaan Suomea ympäröivän suurvaltakolmion dynamiikan muuttumista on seurattava tarkasti.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistö haluaisi Euroopan unionista tasavertaisen globaalin toimijan muiden suurvaltojen, Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän, kanssa.

Niinistön mukaan osana vaikutusvaltaisempaa unionia Suomenkin asema vahvistuisi. Niinistö pitää valitettavana sitä, että EU:n geopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen painoarvo ei toistaiseksi vastaa sen taloudellista voimaa.

– Sanottakoon nyt selvästi: kannatan voimakkaasti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamista, silläkin uhalla, että se vähentäisi tasavallan presidentin valtaoikeuksia. Yhteisen eurooppalaisen äänen, yhteisten eurooppalaisten tekojen eteen meidän on syytä ponnistella niin puheenjohtajana kuin rivijäsenenä, Niinistö sanoi suurlähettiläspäivillä Helsingissä pitämässään puheessa.

Presidentin mukaan Suomi ei kuitenkaan voi tässä hetkessä rakentaa omaa turvallisuuttaan sellaisen varaan, mitä ei vielä ole.

– Siksi läntinen yhteistyömme perustuu EU-jäsenyyden ohella laajaan kirjoon erilaisia toisiaan täydentäviä yhteyksiä, Nato-kumppanuudesta monenkeskisiin ja kahdenvälisiin järjestelyihin sekä Yhdysvaltain että eurooppalaisten maiden kanssa. ”Kudelmaksi” tätä taidettiin nimittää tämän kesän Kultaranta-keskusteluissa. Nimityksestä viis – se tapa, jolla olemme tämän kokonaisuuden rakentaneet, saa jatkuvasti kansainvälisissä yhteyksissä hyvin myönteistä palautetta, Niinistö kertoi.

Kolmio ympärillämme voi muuttua yllättävän nopeasti

Niinistö totesi, että globaali tilanne on muuttunut perin epävakaaksi.

– Avoimia ja orastavia konflikteja on kaikissa ilmansuunnissa, Ukrainasta Syyriaan, Persianlahdelta Korean niemimaalle. Uutta kylmän sodan päättymisen jälkeisessä tilanteessa on nyt suurvaltakilpailun yhä avoimempi ulottuminen kaikille mantereille.

Niinistö huomautti, että suurvaltojen väliset jännitteet eivät rajoitu vain kriisialueille.

– Kolmion kärjistä kohdistuu sen sisällä olevaan Euroopan unioniin voimistuvia, ristikkäisiä paineita. Paineet alkavat näkyä myöskin EU-jäsenmaissa.

Niinistön mukaan Washingtonin, Pekingin ja Moskovan muodostaman kolmion keskellä Suomen kansainvälisen aseman säilyttäminen, sen vahvistamisesta puhumattakaan, käy jatkossa alati työläämmäksi.

– Kolmio ympärillämme voi muuttaa muotoaan ja asentoaan yllättävänkin nopeasti. Oman liikkumatilamme ylläpitäminen edellyttää, että seuraamme tätä dynamiikkaa hyvin tarkasti.

Arvaamattomuutta lisää Niinistön mukaan osaltaan se, etteivät suurvallatkaan ole immuuneja sisäisille ristiriidoille.

– Lähestyvä vaalivuosi Yhdysvalloissa sekä Moskovan ja Hongkongin mielenosoitukset tuovat kukin omalla tavallaan näitä jakolinjoja kaikkien nähtäväksi. Seuraukset ovat vielä tuntemattomia, mutta jonkinlaisen jälkensä ne maiden johtoon vääjäämättä jättävät.

Suora keskusteluyhteys kaikkiin kolmion kärkiin on presidentin mukaan Suomelle tässä tilanteessa korvaamattoman arvokas.

– Emme me näissä keskusteluissa suurvallan päätä joltain sen jo valitsemalta suurstrategiselta linjalta pysty kääntämään. Mutta muissa asioissa vaikutusmahdollisuuksia voi joskus ollakin, Niinistö sanoi.

Hallituksen soisi kiinnittävän huomiota vaikuttavuuteen

Presidentin mukaan yhteistoiminta uuden hallituksen kanssa on käynnistynyt kesän aikana ongelmitta.

– Ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjamme pääpiirteisiin ei ole luvassa muutoksia. Joitain uusia painotuksia hallituksenvaihdokset toki aina tuovat mukanaan. Tästä hallitusohjelmasta nousee esiin kaksi selvää painopistettä, Afrikka ja ilmastonmuutos.

Niinistö sanoi, että Afrikan ja kehityspolitiikan osalta hän soisi kiinnitettävän huomiota keinojen rinnalla myös niiden vaikuttavuuteen.

– Itse kannattaisin myös tällä alalla yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan vahvistamista. Meneillään oleva EU-puheenjohtajuus tarjoaa Suomelle tähän tilaisuuden.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt