Kansanedustaja Sari Sarkomaa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Sari Sarkomaa: Jonottavat ihmiset ja yrittäjät toivovat palveluseteleitä

Kansanedustaja toivoo, että palveluseteleiden käyttöönottoa voitaisiin vauhdittaa lainsäädännöllä.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) kannattaa palveluseteleiden käytön lisäämistä. Sarkomaa kertoo saaneensa kesän aikana vetoomuksia asiasta.

– Palautetta on tullut niin jonossa palveluja odottavilta ihmisiltä kuin pk-yrittäjiltä. Mittava sote-uudistus on vielä kesken ja se alkaa vaikuttaa ihmisten palveluihin pääsyyn viiveellä. Ihmiset toivovat toimia, jotka vaikuttaisivat nopeammin. Palvelusetelit toisivat kipeästi tarvittavaa helpotusta palveluihin pääsemiseksi niitä tarvitseville ihmisille, Sari Sarkomaa kirjoittaa blogissaan.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) ehdotti eilen Helsingin Sanomissa, että kunnat ottaisivat nykyistä enemmän käyttöön palveluseteleitä. Palveluseteli on maksusitoumus, joka kunta voi antaa kuntalaiselle palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy yksityiset tai kolmennen sektorin palveluntuottajat, joiden palveluita setelillä voi hankkia.

Sarkomaa toivoo, että sote-uudistuksesta vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) pohtisi, voisiko hallitus lainsäädännöllä vauhdittaa palveluseteleiden käyttöönottoa.

– Kunnat voisivat ottaa palvelusetelin käyttöön jo nyt nykyistä useammassa palvelussa ja purkaa samalla jonoja ja sujuvoittaa hoitopolkuja. Palvelusetelillä ihminen voisi itse vapaammin valita, mistä palvelun hankkii.

Sarkomaan mielestä palvelusetelit ovat tarpeen, koska hallitus siirsi sote-uudistuksen voimaantuloa vuodella ja valinnanvapauden on esitetty astuvan voimaan portaittain vuodesta 2022 lähtien.

– Monet yrittäjät ovat huolissaan siitä, että tietyillä alueilla lähetteet esimerkiksi kuntoutusyrittäjille ovat romahtaneet. Sote-uudistuksen tavoitteena on paitsi parantaa palveluiden laatua ja yhdenvertaista saatavuutta kaikkialla Suomessa, myös edistää eri kokoisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia palveluntuottajina. Palvelusetelin nykyistä laajempi käyttö parantaisi ihmisten palveluja ilman viiveitä ja taltuttaisi sote-uudistuksen odottelun tuomia lieveilmiöitä.

Sarkomaan mukaan palveluseteleistä on hyviä kokemuksia kunnissa. Ne ovat lisänneet palveluiden saatavuutta ja kustannustehokkuutta. Palveluseteleillä on myös onnistuttu luomaan uudenlaisia ketteriä lähipalveluja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt