Sari Multala. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Sari Multala: Mistä henkilökuntaa hoitajatarpeeseen?

Tulevaisuudessa tarvitaan noin 45 000 uutta hoitajaa.

Kokoomuksen Sari Multala sekä muita kokoomuksen kansanedustajia jättivät perjantaina kirjallisen kysymyksen siitä, mistä löydetään koulutettu henkilökunta täyttämään tulevaisuuden hoitajatarve. Seuraavan kymmenen vuoden aikana tarvitaan noin 45 000 hoitajaa lisää. 

–Väestön vanhenemisesta ja tästä johtuvan palvelutarpeen kasvusta johtuvan lisähenkilöstön päälle tarvitsemme yli 4 400 työntekijää ympärivuorokautiseen hoitoon. Lisäkoulutustarpeemme on siis huomattava, kymmeniä tuhansia hoitajia seuraavien vuosien aikana. Jotta hoitajia on riittävästi niin kotihoitoon kuin ympärivuorokautiseen hoitoon, tarvitsemme suunnitelman ja rahoituksen koulutusmäärien lisäämiseen, toteaa Multala.

Kahdenkymmenen vuoden kuluttua yli 75-vuotiaita tulee olemaan Suomessa yli 900 000. Ikääntyvän väestön lisäksi hoitajien tarvetta kasvattaa myös hallituksen tällä viikolla antama esitys siitä, että lakiin kirjattaisiin uudeksi hoitajamitoitukseksi 0,7 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohden nykyisen 0,5:en tilalle.

Vanhus- ja hoivapalveluihin ei valmistu tälläkään hetkellä tarvittavaa määrää hoitajia ja esimerkiksi lähihoitajaksi hakevien määrä on vähentynyt yli 4 500 hakijalla viimeisen viiden vuoden aikana. Kevan arvion mukaan hoitoalalta jää lisäksi seuraavan kymmenen vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeelle 14 000 henkilöä.

– Koulutusmäärien nostaminen on aloitettava heti. Aikooko hallitus antaa lisätalousarvioesityksen, jossa lisätään rahoitusta hoito- ja hoiva-alan koulutukseen ja aloituspaikkoihin? Huomioidaanko lisähenkilöstön tarve korkeakoulujen neuvotteluissa kevään aikana? Miten tämä toteutetaan ilman, että koulutuspaikat eivät vähene muilta koulutusaloilta, Multala kysyy.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut, että lakiesityksen vuoksi lähihoitajien koulutukseen
tarvittaisiin 148 miljoonan euron määräaikainen lisäpanos vuosille 2020-2024. Sairaanhoitajaopintoihin puolestaan tarvitaan 526 uutta aloituspaikkaa vuosina 2020-2023. Sairaanhoitajien lisäkoulutuksen kustannusarvio on 14,7 miljoonaa euroa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt