Sari Essayah: Uusiutuvan energian tuki kohdennettava kotimaiselle energialle

Sari Essayah ehdottaa, että jatkossa haketetulle puuainekselle vaadittaisiin PEFC-sertifiointia, jolloin energiatuen tavoite toteutuisi nykyistä paremmin.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah haluaa hallitukselta toimenpiteitä, joilla uusiutuvan energian sähköntuotantotuki kohdennettaisiin paremmin kotimaisen energian käyttöön.

Essayahin mukaan venäläisen puuhakkeen käyttö suomalaisissa voimalaitoksissa on lisääntynyt ruplan devalvoituminen ja halvempien tuotantokustannusten myötä.

– Polttolaitos saa kuitenkin saman tuen, oli hake tuotu Venäjältä tai kotimaan lähimetsästä. Kotimaisen uusiutuvan energian alalla toimivien yrittäjien investoinnit kalustoon ja henkilökunnan kouluttamiseen hukkaantuvat ja työllisyysmahdollisuudet heikentyvät, Essayah totesi puolueen valmennuspäivillä Oulussa lauantaina.

Essayah ehdottaa, että jatkossa haketetulle puuainekselle vaadittaisiin PEFC-sertifiointia. Tällöin energiatuen tavoite omavaraisuuden parantamisesta toteutuisi nykyistä paremmin. Lisäksi varmistettaisiin, että puuaines täyttää hyvän, suomalaisen metsänhoidon vaatimukset.

– Kotimaisen turpeen ja metsähakkeen käytön lisääminen energiantuotannossa on tärkeää omavaraisuuden lisäämiseksi. Samalla saadaan hyötykäyttöön myös sellaista puumateriaalia, joka ei sovellu korkeamman jalostusasteen lopputuotteiden valmistukseen. Kotimaisen puuenergian käytöllä on myös merkittävä työllistävä vaikutus, Essayah muistutti.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukilaki koskee tuulivoimalla, biokaasulla, puupolttoaineella ja vesivoimalla tuotetusta sähköstä maksettavaa valtion tuotantotukea. Essayah on jättänyt eduskunnassa aiheeseen liittyen toimenpidealoitteen ja hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen.

Kommentit