Sanni Grahn-Laasonen: Vuoropuhelussa kirkon arvot esiin

Kun osa Suomeen saapuneesta noin 35 000 turvapaikanhakijoista saa turvapaikan, kirkko voi auttaa heitä tulemaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

– Kirkko tarttui turvapaikanhakijatilanteeseen heti ja on tehnyt tärkeää työtä, toteaa Sanni Grahn-Laasonen.

Hänen mukaansa ihmiset hakeutuvat nykyään yhä useammin vain heille mieluisan tiedon ja uutisten pariin.

– Samalla uskontojen kenttä maassamme moninaistuu. Molemmat ilmiöt korostavat vuoropuhelun tarvetta. Aito dialogi alueiden, puolueiden ja uskontojen välillä on välttämätöntä ajassamme, valtuuskunta linjasi. On tärkeää, että kirkko on mukana keskustelussa ja pitää omia arvojaan esillä, Grahn-Laasonen totesi Kokoomuksen kirkollisvaltuuskunnan kokouksessa.

Ministerin mielestä piispojen käyttämät arvopuheenvuorot ovat olleet tärkeä osa yhteiskunnallista keskustelua.

– Toivoisin, että kirkossa toimivat kokoomuslaiset nostaisivat arvot keskiöön, kun muuten helposti kiinteistöt, palkkaukset ja muut juoksevat asiat varastavat kaiken kirkollisvaikuttajien tarmon, sanoi Grahn-Laasonen.

Esteet pois osallistumiselta kirkossa

Kokoomuksen kirkollisvaltuuskunnan mielestä vapaaehtoistyön ja seurakuntalaisten osallistumisen esteitä kirkossa on purettava. Valtuuskunta korosti myös yhteiskunnallisen vuoropuhelun merkitystä kirkolliskokous- ja hiippakuntavaalipäivän kannanotossaan.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on jo kymmenen vuoden ajan tehty seurakuntien hallinnon uudistuksia, mutta nyt tarvitaan kokonaisvaltaisempaa otetta, arvioi Kokoomuksen kirkollisvaltuuskunta. Eräs uudistustarve on seurakuntalaisnäkökulman entistä parempi huomioon ottaminen. Myös vapaaehtoistyötä pitäisi helpottaa.

Seurakunnissa toimivista kokoomuslaisista koostuvan valtuuskunnan mielestä on tärkeää, että kirkossa vapaaehtoistoiminnan tiellä olevat lainsäädännölliset ja hallinnolliset esteet puretaan. Ilman talkoolaisia esimerkiksi diakoniatyö joutuisi monissa seurakunnissa vaikeuksiin.

Esimerkiksi 70 vuotta täyttäneille vapaaehtoisille voi olla vaikea saada vakuutuksia, joita saatetaan edellyttää vanhusten ulkoiluttajilta. Ruuanlaitto talkootyönä voi tulla mahdottomaksi, jos osallistujilta vaaditaan hygieniapasseja.

Evankelis-luterilaisen kirkon ylimpään päättävään elimeen kirkolliskokoukseen valitaan tänään tiistaina uudet jäsenet.

Kommentit