Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Sanni Grahn-Laasonen: Oppiminen ei lopu, kun koulut on käyty

Osaamisen tulevaisuussopimus on ministerin mukaan toteutettava ensi vaalikaudella.

Opetusministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasosen mukaan jatkuvan oppimisen ja osaamisen tulevaisuussopimus on nostettava yhdeksi seuraavan hallituksen kärkitavoitteeksi. Kolmikantaista tulevaisuussopimusta ehdotti sunnuntaina kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

– Suomen pitää olla maa, jossa saa oppia uutta, vaihtaa ammattia ja alaa ja löytää uusia oppimisen polkuja myös työuran aikana Uuden oppiminen on keskeinen osa tulevaisuuden työelämää. Se on myös parasta muutosturvaa työelämän epävarmuudessa ja maailman muuttuessa. Työtä ja toivoa, sitä meidän on pystyttävä ihmisille tarjoamaan, Grahn-Laasonen toteaa.

Jatkuvan oppimisen reformi on Grahn-Laasosen mukaan välttämätön myös osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hänen mukaansa jatkossa ihmisen työuran varrella on yhä useammin yhden sijaan monia urapolkuja.

Grahn-Laasonen painottaa, että osaavan työvoiman saatavuus on turvattava, jotta myös suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelut pystytään säilyttämään.

– Työtä Suomessa riittää. Nyt on varmistettava, että meillä riittää myös osaavia tekijöitä. Kaiken, pelottavaltakin tuntuvan muutoksen ja työn murroksen keskellä ihmisten on voitava luottaa siihen, että heille käy lopulta hyvin, opetusministeri sanoo.

Grahn-Laasosen mukaan osaamisen päivittämisen on jatkossa oltava mahdollista kaikille.

– Oppiminen ei lopu, kun koulut on käyty. Suomessa on yhteisvoimin etsittävä parhaat keinot jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi. Tässä tarvitaan sekä maan poliittista johtoa, työmarkkinaosapuolia, kuin koulutuksen järjestäjiäkin, hän sanoo.

– Sama malli ei käy kaikille. Yhden keinon sijaan tarvitaan monta, erilaisille ihmisille, erilaisiin elämäntilanteisiin. Erityisen suuri haaste on siinä, miten ihmiset, jotka osaamisen päivittämisestä eniten hyötyisivät, saataisiin mukaan.

Grahn-Laasosen mukaan monet jo maailmalla kokeillut keinot voisivat toimia myös Suomessa.

– Esimerkiksi erilaiset osaamisseteli- ja tilimallit voisivat olla käyttökelpoisia myös Suomessa. Ne olisivat hyviä kannustimia. Kannustimien lisäksi tarvitaan myös palveluita ja tietoa. Jatkuva oppiminen on mielestäni otettava huomioon myös sosiaaliturvaa uudistettaessa.

Opetusministerin mukaan jatkuvaan oppimiseen tarvitaan joustavuutta.

– Haaste on siinä, miten sekä työelämä, verotus, koulutuksen järjestäminen, että sosiaaliturva saadaan joustamaan. Pitkiin poissaolojaksoihin työelämästä meillä ei ole varaa. Kouluttautumisen olisikin tapahduttava nykyistä enemmän myös työn ohessa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt