Kristillisdemokraattisen puolueen puoluekokous pidettiin Oulussa 24. elokuuta. LEHTIKUVA/EEVA RIIHELÄ

”Sananvapauden tila on huolestuttava Suomessa”

Kristillisdemokraattien puoluekokous on huolissaan sanan- ja uskonnonvapaudesta.

– Sananvapaus ja uskonnonvapaus ovat YK:n ihmisoikeussopimukseen ja Suomen perustuslakiin kirjattuja ihmisoikeuksia, mutta niiden käytännön toteutuminen ei ole itsestään selvää, ellei niitä puolusteta. Suomi viettää tänä vuonna tasavaltaisen hallitusmuodon 100-vuotisjuhlaa. Samalla kuitenkin näyttää siltä, että edustuksellinen demokratiamme ja yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri ovat kriisissä, kristillisdemokraattien puoluekokous toteaa julkilausumassaan.

Oulussa koolla olleen puoluekokouksen mukaan toimiva demokratia edellyttää perusvapauksien, kuten sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapauden, olemassaoloa.

– Tämä on helppoa nähdä maissa, kuten Venäjällä ja Turkissa tai Kiinan alaisuudessa Hongkongissa, missä kansalaiset kamppailevat näiden perusoikeuksien puolesta. Toisaalta, Suomen ohella myös muissa länsimaissa on havaittavissa mielipiteiden vahvaa polarisoitumista. Yleisesti ottaen keskusteluympäristö tuntuu sietävän huonosti erilaisia massasta poikkeavia näkökulmia, jotka liittyvät esimerkiksi kristilliseen vakaumukseen.

Kristillisdemokraattien mukaan avoin ja erilaisia näkökulmia sietävä keskustelukulttuuri on edellytys kehittyvälle yhteiskunnalle.

– Haluamme puolustaa jatkossakin yhteiskuntamme perusvapauksia; niin sanan-, uskonnon-, kuin mielipiteen osalta. Puolue toivoo, että kaikki eduskuntapuolueet yli hallitus-oppositiorajan nousisivat puolustamaan näitä mielipiteen-, sanan- ja uskonnonvapauden arvoja niin kansainvälisesti kuin kotimaassa. Ne ovat viime kädessä suomalaisen demokraattisen valtiomuodon perusta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt