Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Sampo Terho vaatii ansiosidonnaista työttömyysturvaa kaikille

Kassoihin kuulumattomat rahoittavat ansiosidonnaista työttömyysturvaa, vaikka eivät hyödy siitä mitään.

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho vaatii, että ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha pitää ulottaa koskemaan myös työttömyyskassoihin kuulumattomia palkansaajia.

– Suomessa työttömät on jaettu kahteen kastiin – edunsaajiin ja väliinputoajiin. Edunsaajilla on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan työssäoloehtojen täyttyessä. Sitä vastoin väliinputoajat eivät pääse ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin, Terho sanoo tiedotteessa.

Jäsenmaksuilla toimintansa rahoittavat työttömyyskassat maksavat viisi ja puoli prosenttia ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannuksista. Suurimman osan etuuksista kustantaa valtio sekä työnantajat ja kaikki palkansaajat työttömyysvakuutusmaksun muodossa. Kassoihin kuulumattomat rahoittavat ansiosidonnaista työttömyysturvaa, vaikka eivät hyödy siitä mitään.

Sinisten puheenjohtaja Terho edellyttää, että tämä epäkohta korjataan.

– Kaikki työttömät ovat saman arvoisia. Kaikille työssäoloehdot täyttäneille työttömille on jatkossa maksettava ansiosidonnaista työttömyysturvaa kassajäsenyyksistä riippumatta.

Terhon mukaan uudistus pienentäisi tuloeroja ja tukisi eri ryhmien välistä yhdenvertaisuutta. Kassoihin kuulumattomien asema paranisi. Kassoihin kuuluvien jäsenmaksut poistuisivat. Kasvava työttömyysturva vähentäisi toimeentulo- ja asumistuen menoja. Tukijärjestelmä selkeytyisi ja vähentäisi hallinnollista taakkaa.

Siniset edellyttää, että muutos toteutetaan niin, ettei ansiosidonnaisen etuuksia heikennetä. Muutos ei saa johtaa työnantajien ja palkansaajien maksuosuuksien kasvuun. Lisäksi on korjattava yrittäjien ja heidän perheenjäsenien työttömyysturva.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt