Olli Rehn ja Merja Rehn lähestyvät eri tavoin ilmastonmuutosta. Talouskasvun ihanne synnytti myös näkemyseroja.