Salaperäinen Izborskin klubi: Venäjän johto vaatii imperiumin uudelleen rakentamista

Vaikutusvaltaisen Izborskin klubin johtaja Vitali Averjanov peräänkuuluttaa Venäjän valtakunnan rakentamiseen uusia voimia.

Window on Eurasia -blogissa kerrotaan Izborskin klubia vetävän Vitali Averjanovin puheesta ryhmän Pietarin kokouksessa. Klubi on johtavien venäläisupseerien ryhmä, jota presidentti Vladimir Putinin kerrotaan kuuntelevan.

Averjanovin sanotaan todenneen ryhmälle Pietarissa, että Venäjä on kyennyt puolustamaan ja laajentamaan valtakuntaa vain sellaisina aikoina, kun se on rekrytoinut uusia ja hyviä ihmisiä. Silloin kun eliitti ei ole uudistunut – esimerkiksi perestroikan aikana – on eliitti hajonnut etnisiin osiin ja henkilökohtaisen hyödyn kerääjiin.

Izborskin klubin johtajan mielestä nuo jaot ja itsekkyys estivät eliitin uudistumisen, joka olisi voinut estää Neuvostoliiton hajoamisen.

”Ja jos eliitti ei nyt uudistu, se ryhmä ihmisiä ei voi täyttää imperiumin uudelleen rakentamisen tehtävää, jonka ylin valta on asettanut”, Vitali Averjanov sanoi.

Averjanovin mukaan “Venäjän kansa tarvitsee tänään imperiumin myyttiä niin kutsuttuna ’vetovoimatekijänä'”, jolla voitetaan tukea tuolle tavoitteelle. Hänen mukaansa vain uudet ihmiset, joilla ei ole viimeisen kahden vuosikymmenen rasitteita, voivat tehdä niin.

Klubin muiden puhujien kerrotaan puhuneen samasta teemasta. Esimerkiksi Valeri Korovinin todetaan sanoneen, että Venäjän eliittien on oltava valmis osoittamaan eroavuuksia lännen siirtomaita orjuuttaneiden imperiumien ja Venäjän välillä ”joka toi rajamailleen parhaat kulttuuriset ja tieteelliset saavutukset, kehityksen ja hyvinvoinnin”.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt