Salakuljetus kukoistaa: EU:n alueella toimii yli tuhat monialaista rikollisryhmää

EU:n alueella toimii yli tuhat monialaista rikollisryhmää, ja salakuljetuksen eri muodot ovat yhteydessä toisiinsa. Vaikka laiton kauppa aiheuttaa EU:lle valtavia kustannuksia, unionin laittoman kaupan vastainen työ on tutkijoiden mukaan toistaiseksi ollut riittämätöntä.

Samoja salakuljetusreittejä voidaan Ulkopoliittisen instituutin uusimman FIIA Briefing Paperin (.pdf) mukaan käyttää erilaisten kauppatavaroiden kuljettamiseen, ja samat korruptoituneet viranomaiset tai muut väärennettyjen asiakirjojen toimittajat tarjoavat palveluita monenlaisille rikollisryhmille.

– Vaikka laiton kauppa aiheuttaa EU:lle valtavia kustannuksia, unionin laittoman kaupan vastainen työ on toistaiseksi ollut riittämätöntä, laittomien kauppavirtojen laajuutta ja vaikutuksia tarkastelleet Mikael Wigell ja Karl Lallerstedt sanovat.

Wigell toimii vanhempana tutkijana Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmassa, ja Lallerstedt on Black Market Watch -järjestön perustaja.

Kirjoittajien mukaan tilastotiedon puute, laittoman kaupan monimutkaisuus ja ilmiön eri muotojen tarkasteleminen erillisinä ovat johtaneet siihen, että poliitikot eivät ole kiinnittäneet ongelmaan tarpeeksi huomiota.

Maailmanlaajuisesti liian vähälle huomiolle heidän mukaansa on jäänyt etenkin sellaisten tuotteiden laiton kauppa, joilla voidaan korvata tavanomaisesti laillisia tuotteita. Tällaisia ovat esimerkiksi väärennetyt tuotteet ja salakuljetustavara. Tämä on liikevaihdoltaan suurin laittoman kaupan muoto ja vähentää suoraan hallitusten ja yritysten tuloja.

– Laiton kauppa altistaa EU:n myös terrori-iskuille, sillä terroristijärjestöt rahoittavat sillä toimintaansa. Lisäksi aseita on helppo kuljettaa ja terroristien on helppo kulkea rajojen yli vakiintuneita salakuljetusreittejä myöten, Wigell ja Lallerstedt kirjoittavat.

Jotta laittomaan kauppaan voidaan puuttua, on kirjoittajien mielestä kerättävä nykyistä luotettavampaa tietoa ilmiön laajuudesta ja vaikutuksista sekä siitä, kuinka laiton kauppa liittyy muihin ongelmiin.

– Ilmiötä tulee tarkastella kokonaisuutena, jotta viranomaisten yhteistyö helpottuu. Esimerkiksi lisäämällä rajojen turvallisuutta voidaan puuttua moniin laittoman kaupan muotoihin yhtä aikaa.

Laittoman kaupan vastainen työ ei ole halpaa. Sitä voidaan Wigellin ja Lallerstedtin mukaan kuitenkin ajatella sijoituksena, joka ei vain lisää turvallisuutta vaan on myös taloudellisesti järkevää: laittomaan kauppaan puuttuminen vähentää rikollisuutta, luo työpaikkoja, tukee talouskasvua ja lisää verotuloja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt