Joulupukki avasi perinteisen joulupostikonttorinsa 14. marraskuuta Himmelpfortissa Saksan koillisosassa. LEHTIKUVA / AFP

Saksan talous sinnittelee joulun odotuksessa

Mielialat ovat parantuneet palveluyrityksissä ja varsinkin kaupan alalla.

Saksalaisten yritysjohtajien mielialat ovat tutkimuslaitos Ifon mukaan hiukan parantuneet marraskuussa.

Yritysten arviot nykytilanteesta ovat hiukan aiempaa myönteisemmät, ja odotuksetkin ovat vähemmän pessimistisiä kuin lokakuussa. Laitoksen mittaama luottamusindeksi nousi marraskuussa 95 pisteeseen lokakuun 94,7 pisteestä.

Saksan talous osoittaa Ifon mielestä nyt sinnikkyyttä. Laitos odottaa maan talouden kasvavan 0,2 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä.

Teollisuus on kuitenkin edelleen heikossa hapessa. Luottamusindeksi laski jälleen marraskuussa lokakuun hetkellisen nousun jälkeen. Yritysten odotukset paranivat hiukan, mutta arviot nykytilanteesta heikkenivät huomattavasti. Tilausten kehitys on edelleen pettymys, ja yritykset aikovat vähentää lisää tuotantoaan.

Palvelusektorilla suhdannenäkemykset ovat parantuneet. Palveluntarjoajat ovat aiempaa tyytyväisempiä nykytilanteeseen, ja myös heidän odotuksensa ovat kääntyneet myönteisiksi neljän kuukauden synkistelyn jälkeen.

Kaupan alalla Ifon indeksi on noussut marraskuussa voimakkaasti. Kauppiaiden tyytyväisyys nykytilanteeseen on parantunut, ja odotukset vahvistuneet selvästi. Merkit viittaavat siihen, että kauppa kävisi erittäin hyvin tänä jouluna.

Sen sijaan rakennusalalla mielialat ovat laskeneet jonkin verran. Yritykset ovat vähemmän tyytyväisiä nykytilanteeseen, ja odotuksetkin ovat vaimentuneet.

Pankkikonserni Nordean mukaan saksalaisyritysten luottamusta ovat voineet marraskuussa nostaa optimismi kauppasovun suhteen sekä sopimuksettoman brexitin välttäminen.

– Näkemyksemme mukaan Saksan talouden kasvunäkymät säilyvät kuitenkin varsin haasteellisina myös tulevina kuukausina, pankin aamukatsauksessa todetaan.

Nordea muistuttaa lisäksi, että euroalueen ostopäällikköindeksit ovat pysyneet matalalla tasolla marraskuussa. Lukemat ennakoivat pankin mukaan talouden kasvun olevan hidasta vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta heikkous näyttää kumpuavan muista maista kuin Saksasta ja Ranskasta, sillä näissä maissa indeksit olivat pääosin nousussa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt